Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/12/2018 03:03
Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Khẳng định vai trò nòng cốt

11:30 | 17/05/2017
Những năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với vai trò lãnh đạo, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nỗ lực chỉ đạo toàn ngành tiếp tục xây dựng hệ thống điện hiện đại, toàn diện, bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN - ông Dương Quang Thành - trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho những tập thể xuất sắc năm 2016

Bám sát các nghị quyết của Đảng

Nhận thức rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, quyết định tới sự thành công của tập đoàn kinh tế nhà nước - trụ cột an ninh năng lượng quốc gia, những năm qua, trên cơ sở bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Đảng ủy EVN đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động một cách quyết liệt, sâu rộng.

Năm 2016, Đảng ủy EVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên bồi dưỡng và chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức chính trị của mỗi cán bộ đảng viên trong tập đoàn; chủ động ngăn ngừa, đấu tranh, phê phán với những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác quản lý, phát triển đảng viên được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ EVN đã quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Đảng ủy tập đoàn cũng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được mở rộng về nội dung, hình thức. Theo đó, luôn coi trọng lãnh đạo đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo với nhiều giải pháp cụ thể gắn liền thực tiễn, tình hình của từng đơn vị theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực. Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, điều hành, sâu sát cơ sở, chăm lo xây dựng về chính trị, tư tưởng các tổ chức đảng; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định trong Đảng. Từ các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy thời gian qua đã khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong tập đoàn.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN, nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, EVN đã cung cấp điện đầy đủ, ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân. Sản lượng điện thương phẩm năm 2016 đạt 159,45 tỷ kWh, tăng 11% so với năm 2015. Hệ thống điện vận hành liên tục, tối ưu và có dự phòng. Công tác đầu tư xây dựng đáp ứng các mục tiêu kế hoạch đề ra; trong đó đưa vào vận hành thêm 5 tổ máy với tổng công suất 2.304MW, hoàn thành 297 công trình lưới điện cao áp.

Đưa điện về nông thôn, hải đảo góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, chủ quyền biên giới và biển đảo tiếp tục được đầu tư. Chỉ số tiếp cận điện năng và độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Các hoạt động khác như: Dịch vụ khách hàng, tỷ lệ tổn thất điện năng, tiết kiệm điện đều có nhiều chuyển biến tích cực...

Hoàn thành các nhiệm vụ

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ 8 được tổ chức cuối tháng 4/2017, ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) EVN - cho biết: Năm 2017, Đảng ủy EVN xác định vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất; cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy, khai thác hiệu quả các nguồn điện với sản lượng điện sản xuất và mua ngoài ước đạt 197,2 tỷ kWh.

Cầu cảng vận chuyển nhiên liệu Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải

Bên cạnh đó, EVN sẽ phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhằm bảo đảm nhiên liệu cho phát điện. Phối hợp với bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch vận hành, điều tiết các hồ thủy điện. Kiểm tra, đánh giá toàn bộ các hồ, đập thủy điện, có biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn các hồ đập và vùng hạ du trong mùa mưa lũ cũng như cấp nước cho hạ du năm 2017.

Trong đầu tư xây dựng, Đảng ủy EVN sẽ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng xây dựng các công trình nguồn và lưới điện; đặc biệt là các công trình liên quan đến cấp điện cho các tỉnh, thành phố phía nam và Thủ đô Hà Nội, các công trình đồng bộ với nguồn điện tại các khu vực kinh tế trọng điểm, công trình chống quá tải với tổng giá trị đầu tư năm 2017 lên tới hơn 137.000 tỷ đồng.

Năm 2017, thực hiện chủ đề năm “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ”, Đảng ủy EVN chỉ đạo xây dựng định hướng và chiến lược phát triển công nghệ điện lực của EVN, kế hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020. Hoàn thành các dự án tăng cường độ tin cậy, hiệu quả vận hành hệ thống điện; nghiên cứu các giải pháp công nghệ giảm phát thải khí nhà kính tại các nhà máy nhiệt điện, đáp ứng đúng tiêu chuẩn môi trường. Triển khai chương trình phát triển lưới điện thông minh, hoàn thành các trung tâm điều khiển, các trạm biến áp không người trực theo đúng lộ trình. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, hoàn thành và triển khai Đề án Văn phòng điện tử, nâng cao năng lực quản trị của EVN.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Song song với nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVN lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiến hành tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương (DNTƯ); chủ động, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, cũng như đời sống của cán bộ, đảng viên, người lao động trong tập đoàn.

Theo đó, Đảng ủy EVN sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn; tập trung tuyên truyền kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối DNTƯ và 10 năm thành lập Đảng bộ tập đoàn. Tiếp tục tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và thi đua lao động; đẩy mạnh thực hiện “văn hóa EVN” trong toàn đảng bộ, xây dựng hình ảnh EVN trách nhiệm, thân thiện với cộng đồng và xã hội, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn. Đồng thời, tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tập trung hoàn thành việc tiếp nhận một số tổ chức đảng theo đúng kế hoạch. Tiến hành đánh giá toàn diện công tác phát triển đảng viên từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, quy trình, thủ tục; rà soát, củng cố hồ sơ đảng viên, củng cố nâng cao chất lượng công tác đảng vụ đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đặc biệt, Đảng ủy EVN triển khai đầy đủ, kịp thời và sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Năm 2017, Đảng ủy EVN phấn đấu thực hiện mục tiêu 80% tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp trên 100 đảng viên; 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vũ Sơn