Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 28/10/2020 01:31

[Infographic] Chính phủ điện tử phát huy mạnh mẽ trong bối cảnh dịch bệnh

13:50 | 18/04/2020
Làm việc, họp và giải quyết các công việc trực tuyến được Chính phủ và các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương, chủ động triển khai và đẩy mạnh trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19. 
infographic chi nh phu die n tu pha t huy ma nh me trong bo i ca nh di ch be nh

Thùy Linh- Đỗ Giang