Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 16/05/2021 10:12

Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

14:30 | 03/07/2020
Sáng 2/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Theo dự thảo thông báo, 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp tổ chức 86 buổi tuyên truyền pháp luật tới 2.431 người. Đồng thời tập trung cao vào tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân gặp khó khăn do đại dịch. MTTQ cấp huyện, xã tổ chức 278 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; hỗ trợ xây, sửa nhà ở đối với gia đình có công, người nghèo; quy chế dân chủ cơ sở; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

hoi nghi la y y kie n va o du tha o thong ba o cong ta c mat tra n tham gia xay dung chinh quyen

Đồng chí Cao Xuân Liên- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị

Mặt trận các cấp đã tập trung góp ý vào dự thảo các kế hoạch, chương trình, đề án của thành phố, các sở, ngành, UBND các cấp. Riêng MTTQ Việt Nam thành phố tham gia ý kiến vào 15 văn bản dự thảo của UBND thành phố, các sở, ngành; MTTQ cấp huyện, xã tham gia góp ý vào trên 400 văn bản. Đáng chú ý, trong 6 tháng, Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn đã tiến hành 316 cuộc giám sát định kỳ, chuyên đề tập trung vào một số lĩnh vực: thực hiện Nghị quyết của HĐND, chương trình, kế hoạch của UBND; việc thu chi, quản lý các loại quỹ do nhân dân đóng góp; tham gia thanh tra, kiểm tra, xác minh, kiến nghị 123 vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý giải quyết. Các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 730 công trình tại các khu dân cư. Qua đó phát hiện, kiến nghị các cấp chính quyền 26 vụ việc tồn tại để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong công tác quản lý…

hoi nghi la y y kie n va o du tha o thong ba o cong ta c mat tra n tham gia xay dung chinh quyen

Đại biểu góp ý tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện vào dự thảo Thông báo, trong đó tập trung giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo…