Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 25/07/2021 03:21

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo bền vững

16:32 | 06/07/2021
Là tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Bắc, Hà Giang có địa hình phức tạp, giao thông chia cắt, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, trình độ dân trí còn hạn chế. Những năm qua, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo luôn là trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Các chính sách và dự án giảm nghèo, nhất là chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo ở Hà Giang đang hỗ trợ tích cực cho người nghèo quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo Sở lao động – Thương binh và Xã hội Hà Giang, trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh tiếp tục duy trì các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020. Từ các nguồn vốn ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn này, Hà Giang đã tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn đặc biệt khó khăn.

Trong đó, nhằm giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, tỉnh đã hỗ trợ người dân về giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư, vật liệu các loại, xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi.... Qua triển khai, thực hiện đã tạo được chuyển biến về nhận thức và tập quán sản xuất của đồng bào theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi; tạo điều kiện cho các hộ nghèo có cơ hội tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu; cung cấp công cụ sản xuất, vật tư, giống mới, góp phần tăng năng suất, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững vùng dân tộc và miền núi.

Chuyển đổi trồng cây ăn quả tạo thu nhập cho người dân địa phương
Chuyển đổi trồng cây ăn quả tạo thu nhập cho người dân địa phương

Đồng thời địa phương đã tích cực nhân rộng mô hình giảm nghèo kết hợp đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm, phát triển thành các phong trào giảm nghèo sôi nổi trên toàn tỉnh. Trong đó đã tổ chức dạy nghề cho hơn 8.000 lao động nông thôn và hỗ trợ giống cây tam giác mạch để thu hút khách du lịch đến với các địa phương.

Tỉnh tập trung triển khai thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh. Với tổng số hộ thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ đến nay gần 600 hộ. Tổng diện tích vườn tạp đã được cải tạo là gần 550.000m2, chủ yếu trồng các loại cây: bưởi, xoài, ổi, mận, rau, đậu...; xây dựng chuồng, trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đánh giá bước đầu cây trồng, vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, có nhiều tiềm năng tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo gồm cả những hộ là người dân tộc thiểu số.

Đồng thời, từ đầu năm 2021 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện cho vay 13 chương trình tín dụng cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ nghèo người dân tộc thiểu số với 14.066 lượt khách hàng vay vốn, doanh số cho vay đạt 604,9 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chuyển đổi trồng cây ăn quả tạo thu nhập cho đồng bào, tỉnh Hà Giang cũng đã tập trung tuyên truyền, quảng bá, sản phẩm đặc trưng, phát triển sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh trên sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hà Giang. Tập trung tuyên truyền, quảng bá thông qua việc tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về huyện miền núi năm 2021; trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại Trung tâm giới thiệu nông sản của tỉnh và điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP…

Đáng chú ý là sự chung tay hỗ trợ của các doanh nghiệp hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm cam sành Hà Giang; hỗ trợ chương trình khuyến công cho 18 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn về các lĩnh vực chế biến: sản phẩm chè, tinh bột nghệ, nước cam cô đặc, miến dong, tinh dầu cam và dược liệu... để hỗ trợ phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa phương, phát triển và mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần tạo sinh kế và việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo trong tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh đã và đang tập trung nghiên cứu các giải pháp về xóa đói giảm nghèo, các mô hình sản xuất hàng hóa, cây trồng trong nông nghiệp, mô hình phát triển du lịch bền vững trên công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt chú trọng việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, các vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa gắn trực tiếp với đồng bào dân tộc.

Coi công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về chương trình giảm nghèo là “chìa khóa” thành công của kế hoạch. Thông qua công tác tuyên truyền, các đơn vị chuyên trách của địa phương đã phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo và tổ chức thực hiện sâu rộng, đồng bộ với hình thức tổ chức thực hiện tuyên truyền phong phú, các gương điển hình, kinh nghiệm, mô hình giảm nghèo thành công của các địa phương, cộng đồng và người nghèo đã tạo hiệu ứng khích lệ, lan tỏa. Công tác tuyên truyền đã góp phần thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Hà Giang đã giảm 33.163 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% xuống còn 22,53%, giảm 21,12% so với đầu năm 2016 (bình quân mỗi năm giảm 4,2%). Trong đó, 6 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 64,03% xuống còn 34,0%, giảm 30,03% so với đầu năm 2016 (bình quân mỗi năm giảm 6,0%); riêng huyện Bắc Mê (huyện mới bổ sung vào huyện nghèo 30a từ năm 2018) giảm từ 38,73% xuống còn 25,89%.

Thanh Vân

TagTag: