Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 01/06/2020 20:16

Hà Tĩnh ước tăng trưởng đạt mức 20% GRDP năm 2018

10:18 | 20/11/2018
Theo Tổng cục Thống kê, dựa trên các chỉ tiêu kinh tế trong 10 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế GRDP của Hà Tĩnh năm 2018 dự kiến đạt mức xấp xỉ 20%.
ha tinh du uoc tang truong dat muc 20 grdp nam 2018

Tỉnh Hà Tĩnh luôn lấy sản xuất công nghiệp là động lực tăng trưởng chính

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm 1 - nhóm có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Tĩnh, GRDP năm 2018 của tỉnh ước tăng 19,58 - 20%, mức tăng trưởng này đã được dự tính khá sát khi xây dựng kế hoạch (kế hoạch tăng 18,5 - 19%). Trong đó, công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế tỉnh này với mức tăng 61%, đóng góp 14,3 điểm phần trăm trong mức tăng chung 19,6% của GRDP.

Cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh hiện đang chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp. Năm 2018, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 15,29%; công nghiệp - xây dựng 42,30%; dịch vụ 42,41%. Trong khi đó, năm 2015, tỷ trọng các lĩnh vực ở mức: nông nghiệp 21,42%, công nghiệp - xây dựng 33,23%, dịch vụ 45,36%.

Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh không còn dựa vào vốn đầu tư như giai đoạn 2011 - 2015 mà chủ yếu do sản xuất - kinh doanh. Trong đó, chủ công là công nghiệp chế biến.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, tình hình kinh tế - xã hội Hà Tĩnh tiếp tục ổn định và phát triển. Theo tình hình thực tế trong 10 tháng đầu năm 2018, sản xuất nông nghiệp được mùa khá toàn diện, dịch bệnh được kiểm soát, chăn nuôi có tín hiệu tích cực; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng cao; kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ, các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư; hoạt động du lịch, dịch vụ, bán lẻ hàng hóa có sự phục hồi mạnh mẽ; tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định.

Hoàng Trinh