Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 27/01/2021 01:14

Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội

10:34 | 08/04/2020
Ngày 7/4, UBND TP. Hà Nội ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội do tác động của dịch Covid- 19.

Quán triệt chỉ đạo của Trung ương “Chống dịch như chống giặc”, xác định vị thế, tầm quan trọng của Thủ đô Hà Nội, hạn chế những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với kinh tế - xã hội Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) từ nay đến ngày 31/12/2020 phải tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp (coi đây là giải pháp đặc biệt khi chống dịch) trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ các doanh nghiệp và nhân dân, nhằm ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống nhân dân, an sinh xã hội.

ha noi quyet liet cai cach hanh chinh ho tro phat trien san xuat kinh doanh dam bao an sinh xa hoi
Hà Nội: Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và không tự tạo ra bất cứ rào cản nào nhằm hỗ trợ ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, thực hiện tốt công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả.

Tổ chức rà soát toàn bộ các dự án, các thủ tục đầu tư đang giải quyết để có các biện pháp tạo điều kiện cao nhất để hỗ trợ các dự án đầu tư FDI, dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án đầu tư công trình công cộng theo phương thức xã hội hóa, dự án an sinh xã hội triển khai thực hiện.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt quản lý nhà đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, sử dụng đất có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19.

Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; tiết giảm chi cho các nội dung hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài…; giãn hoãn các nhiệm vụ chi chưa cấp thiết để dành nguồn lực phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành rà soát, báo cáo UBND thành phố phương án đảm bảo cân đối ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố tổ chức sơ kết đánh giá 6 tháng đầu năm 2020 và tổng kết kết quả thực hiện Chỉ thị này năm 2020.

Về thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế TP. Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Công Thương thực hiện ngay việc miễn, giảm tiền thuê đất, tiền thuê nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, các trường mầm non, các cơ sở văn hóa, y tế ngoài công lập, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 trong năm 2020.

Giao Sở Tài chính chủ trì cùng với các Sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/4 các nội dung như: Biện pháp giảm thuế đất, giá thuê nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2020; giảm một số loại phí thu tại các sở, ngành liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ về quản lý đất đai; hỗ trợ các cơ sở khách sạn, cơ sở lưu trú tham gia công tác cách ly; các cơ sở y tế tư nhân tham gia việc phòng, chống dịch; các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế để tăng công suất, giảm giá thành và giá bán. Biện pháp hỗ trợ cho người lao động bị thất nghiệp.

Sở Công Thương đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ổn định, lâu dài và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; tập trung mọi nguồn lực thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm; ngành Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất, thương mại, tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội.

Nguyễn Hạnh