Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 03:15

Hà Giang: Chủ động, thích ứng linh hoạt về công tác ngoại giao trong tình hình mới

18:12 | 15/11/2021
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang đã chủ động, linh hoạt chuyển đổi phương thức tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao ban làm việc với các đối tác, địa phương nước ngoài thông qua hình thức trực tuyến, nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút FDI của tỉnh vẫn được duy trì, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điểm nhấn ngoại giao kinh tế

Trong năm 2021, công tác đối ngoại của Hà Giang tiếp tục được các cấp, các ngành, UBND các huyện, TP. Hà Giang chủ động, linh hoạt chuyển đổi các hình thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến, qua đó duy trì kết nối và đẩy mạnh phối hợp quản lý, đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

Hà Giang đã linh động tiến hành công tác vận động, viện trợ các nguồn ngoại lực; nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các địa phương phía Trung Quốc, các đối tác, tổ chức quốc tế, địa phương nước ngoài... theo lộ trình Chiến lược hội nhập quốc tế, Đề án nâng cao hiệu quả hợp tác với các địa phương phía Trung Quốc.

Hà Giang cũng thường xuyên cập nhật thông tin, dự báo tình hình, theo dõi, nắm bắt diễn biến của dịch bệnh, kịp thời thăm hỏi, phối hợp hỗ trợ các thiết bị vật tư, y tế với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc cũng như đẩy mạnh công tác kêu gọi, vận động các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài chung tay, phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành, địa phương của Hà Giang đã chủ động, linh hoạt chuyển đổi phương thức tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao ban làm việc với các đối tác, địa phương nước ngoài thông qua hình thức trực tuyến.

Hà Giang: Chủ động, thích ứng linh hoạt về công tác ngoại giao trong tình hình mới

Hội nghị trực tuyến và Lễ ký kết Chương trình Hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại điểm cầu Hà Giang

Theo đó, tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang và cơ quan chuyên môn của tỉnh chủ trì, tổ chức 5 hội nghị, hội đàm trực tuyến với các địa phương, cơ quan đối đẳng phía Trung Quốc và địa phương nước ngoài (tăng 3 hội nghị so với cùng kỳ năm 2020); tham dự 9 hội nghị trực tuyến, tăng 6 hội nghị so với cùng kỳ năm 2020).

Công tác ngoại giao kinh tế được tích cực triển khai. Các hoạt động triển lãm hàng hóa, xúc tiến đầu tư kinh tế với tỉnh Vân Nam, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), các nước trong khu vực và trên thế giới đều chuyển sang các hình thức trực tuyến.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan đối đẳng phía Trung Quốc để trao đổi thông tin, nắm bắt khó khăn, vướng mắc để tham mưu phương án giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, phương tiện tại các cửa khẩu trên địa bàn; kịp thời cảnh báo sớm về các diễn biến điều hành của phía Trung Quốc đối với hoạt động điều tiết, quản lý tại cửa khẩu. Những biện pháp cụ thể đó đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hàng hóa của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được thông quan nhanh chóng.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mở trên tuyến biên giới thuộc địa bàn Hà Giang đều dừng hoạt động và tập trung về cửa khẩu Thanh Thủy - Thiên Bảo, tuy nhiên có khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2021 dự kiến đạt 180,1 triệu USD (tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020 - 174,8 triệu USD).

Ngoài ra, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng chủ động phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin cho các đối tác, địa phương nước ngoài có nhu cầu đầu tư tại tỉnh.

Thu hút đầu tư, vận động viện trợ

Thời gian qua, Hà Giang cũng tích cực thu hút, quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 8 dự án còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9,61 triệu USD (tương đương 202,492 tỷ Đồng). Bên cạnh đó, với sự nỗ lực, chủ động, linh hoạt đổi mới về phương thức hoạt động, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt được nhiều kết quả tích cực, khả quan.

Cụ thể, tính đến nay, tỉnh tiếp nhận và tiếp tục triển khai 61 chương trình, dự án trong đó có 27 chương trình, dự án, khoản viện trợ ký cam kết tài trợ mới là 9.133.488 USD (tương đương 210 tỷ đồng) giá trị tăng 3 lần so với năm 2020; tỉnh Hà Giang tiếp nhận 7 khoản viện trợ không hoàn lại nước ngoài hỗ trợ trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 từ các đối tác, địa phương Trung Quốc trị giá 40,912 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2021, hệ thống đường biên, mốc giới với phía Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang luôn được giữ vững, tình hình an ninh, trật tự trên khu vực biên giới ổn định. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại của tỉnh Hà Giang luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, cơ quan Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, UBND tỉnh, kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương về nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới.

Việc chủ động tiếp cận, vận dụng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động đối ngoại của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã giúp duy trì và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị với các địa phương phía Trung Quốc, địa phương nước ngoài.

Thời gian tới, Hà Giang sẽ tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác toàn diện với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc thông qua 6 giải pháp như: Thứ nhất, triển khai hiệu quả, linh hoạt Đề án nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hà Giang với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc gắn với thúc đẩy thực hiện các nội dung hợp tác đã ký kết giữa hai bên.

Thứ hai, tăng cường nắm bắt thông tin về tình hình thay đổi, điều chỉnh chính sách đầu tư, hợp tác, kinh tế biên mậu của chính quyền các địa phương phía Trung Quốc; kịp thời đề xuất các đối sách, giải pháp phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu, đầu tư, hợp tác.

Thứ ba, tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác giữa các cấp, các ngành hai bên đã thiết lập, đảm bảo việc kết nối, cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn và duy trì hợp tác giữa hai bên.

Thứ tư, triển khai Kế hoạch triển khai kết nghĩa hữu nghị giữa các huyện biên giới của tỉnh Hà Giang với các địa phương đối đẳng phía Trung Quốc, giai đoạn 2021-2025.

Thứ năm, đẩy mạnh thực hiện hợp tác với tỉnh Vân Nam và Quảng Tây trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trong đó chú trọng định hướng các ngành nghề, lĩnh vực đào tạo mà địa phương còn thiếu và yếu.

Thứ sáu, khôi phục và triển khai Thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới đã ký với các địa phương Trung Quốc, qua đó giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm thiểu và hạn chế tình trạng xuất cảnh đi lao động trái phép tại Trung Quốc.

PV