Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 28/02/2020 12:47
Xin chờ trong giây lát...

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: nâng cao giá trị cốt lõi doanh nghiệp Việt

11/12/2019 10:32
Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế tích cực và sâu rộng, yếu tố năng suất và chất lượng hết sức quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Giải thưởng Chất lượng quốc gia đã khuyến khích được các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế, đẩy mạnh hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.