Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 07:01
Xin chờ trong giây lát...

FTA – Sức bật mới cho doanh nghiệp nông thôn, miền núi - Phần II: Cụ thể hóa hành động

19/07/2021 15:05
Mặc dù có nhiều cơ hội, song nhìn chung các doanh nghiệp, hợp tác xã ở khu vực nông thôn, miền núi vẫn còn gặp rất nhiều thách thức trong quá trình hội nhập do điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, đặc biệt cơ sở hạ tầng yếu kém, chất lượng nguồn nhân lực, năng cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp...