Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 19/11/2018 03:12

EVNGENCO1: Đảm bảo than cho sản xuất điện

14:55 | 16/05/2018
Đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) trong tháng 5/2018 nhằm đảm bảo cho các nhà máy nhiệt điện vận hành liên tục, phục vụ công tác cấp điện mùa khô 2018.
Bốc xếp than tại Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải

Báo cáo của EVNGENCO1 cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, sản lượng điện toàn tổng công ty đạt 10.864 triệu kWh, đạt 31,6% kế hoạch năm, trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất 7.006 triệu kWh, đạt 28,9% kế hoạch năm; công ty con và công ty liên kết sản xuất 3.858 triệu kWh, đạt 38,2% kế hoạch năm.

Riêng trong tháng 4, sản lượng điện sản xuất đạt 3.097 triệu kWh, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Lưu lượng nước về các hồ chứa đều cao hơn so với tần suất nước (trừ thủy điện Đại Ninh), các tổ máy thủy điện khai thác theo mục tiêu điều tiết và đảm bảo cấp nước hạ du. Các tổ máy nhiệt điện khả dụng vận hành ổn định và được huy động liên tục ở mức công suất định mức với sản lượng điện sản xuất đều vượt so với kế hoạch, để bù đắp một phần thiếu hụt sản lượng do các tổ máy S7 Uông Bí và S1 Duyên Hải 1 phải ngừng sửa chữa. 

Trong tháng 5/2018, EVNGENCO1 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện với sản lượng điện sản xuất điện được giao là 3.442 triệu kWh, trong đó: thủy điện: 697 triệu kWh; nhiệt điện: 2.745 triệu kWh.

Để thực hiện mục tiêu này, tổng công ty chỉ đạo các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu lượng nước về hồ, thực hiện đúng quy trình điều tiết liên hồ chứa và đáp ứng các yêu cầu cấp nước hạ du. Các nhà máy nhiệt điện vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu điều độ của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sửa chữa để sớm đưa các tổ máy S1 Duyên Hải 1 và S7 Uông Bí vận hành trở lại.

Đặc biệt sẽ chú trọng các giải pháp đảm bảo đủ than phục vụ sản xuất điện trong các tháng mùa khô năm 2018 thông qua việc triển khai thực hiện các hợp đồng mua bán than nội địa đã ký kết; tổ chức các bước lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua than nhập khẩu phục vụ vận hành NMNĐ Duyên Hải 3.

Trong tháng 5/2018, tổng công ty dự kiến giao Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát hành hồ sơ mời thầu nạo vét duy tu luồng cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải để đảm bảo độ sâu luồng và khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng theo thiết kế.

Về đầu tư xây dựng, EVNGENCO 1 sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án. Đối với Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng, tổng công ty đang yêu cầu nhà thầu Sumitomo đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố đối với Hệ thống FGD và phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ mục tiêu của tháng 5. Đối với Dự án thủy điện Đa Nhim mở rộng, tổng công ty chỉ đạo Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đôn đốc nhà thầu sớm sửa chữa và đưa vào vận hành trở lại máy khoan nhằm đẩy nhanh tiến độ đào hầm; song song với việc thực hiện giải pháp kỹ thuật thay thế để đảm bảo tiến độ phát điện của dự án. 

PV