Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 19/11/2018 04:01

Đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Quảng Ninh

16:12 | 19/06/2018
Sáng ngày 19/6, tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gọi tắt là Nghị quyết 26.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, ông Nguyễn Hữu Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh cho biết: Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ, kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề. Để phát triển các sản phẩm chủ lực và sản xuất hàng hóa nông nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đã hình thành 17 vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, qua đó phát triển các sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị cho nông sản Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2008-2017, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tăng 17,24%, giá trị sản phẩm trên đơn vị canh tác năm 2017 đạt 121,9 triệu đồng/ha, tăng gấp 3 lần so với năm 2008, cơ cấu phát triển nông nghiệp chuyển dịch từ trồng trọt sang chăn nuôi, thủy sản. Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người năm 2017, tăng gần 4 lần so với năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,25%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần quan trọng đẩy nhanh tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Quảng Ninh cũng đã xây dựng đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030”, trên cơ sở đó phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn mới mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn đi đôi với giảm nghèo bền vững.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội nông thôn, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; đổi mới cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nông thôn gắn với xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất…

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Quảng Ninh là tỉnh có địa hình phức tạp, vì vậy việc đầu tư và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho nông nghiệp, nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều, cùng với đó phong tục tập quán sinh hoạt khó thay đổi nhận thức. Trước tình trạng đó, Quảng Ninh đã đặt ra bài toán phải thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, xác định các bước phải làm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Từ đó đưa ra những chính sách hỗ trợ phù hợp cho nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, khoa học; đồng thời nâng cao thu nhập cho nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực.

Bên cạnh đưa ra những chính sách hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực, tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho nông thôn, trong đó có điện, giao thông, đầu tư thiết bị thông tin truyền thông, các thiết chế văn hóa y tế, giáo dục, chợ, nhà ở, nước sạch hợp vệ sinh. Riêng về chính sách giảm nghèo, tỉnh triển khai Đề án “Nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020”, đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, đưa 100% các xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) ra khỏi diện này…

Bên cạnh những kết quả đạt được, nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh còn gặp một số khó khăn, hạn chế như sản xuất manh mún, chính sách đầu tư chưa hấp dẫn, quan điểm chỉ đạo tại cơ sở chưa đồng đều… Ngoài ra, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cũng kiến nghị đến Đoàn công tác một số vấn đề liên quan đến đất đai, vốn, chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, kinh tế biển, khoa học công nghệ, môi trường, thuốc bảo vệ thực vật.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết 26 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định, Nghị quyết 26 đã làm bộ mặt nông thôn thay đổi, khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực nông thôn và thành phố đã được rút ngắn.

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, tỉnh Quảng Ninh còn khó khăn, tồn tại như số xã đạt tiêu chí nông thôn mới còn thấp, chênh lệch trình độ phát triển kinh tế giữa vùng miền và thu nhập bình quân đầu người của người nông dân, sự liên kết và gắn kết các doanh nghiệp, hộ nông dân sản xuất còn khó khăn.

Cùng với đó, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cần có cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tiếp tục có chính sách ưu tiên phát triển nguồn lực cho các vùng khó khăn; sự phối kết hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong việc phát triển ngành nghề, thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất gửi về Ban chỉ đạo Trung ương.

Đức Long