Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 30/10/2020 22:50
Xin chờ trong giây lát...

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu: Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới Phần 2: Phương án và lộ trình triển khai hiệu quả

24/05/2019 14:00
Khi đưa ra phương án tăng tuổi nghỉ hưu, Bộ LĐ-TB&XH đã tính toán đến việc phòng tránh cao hơn các rủi ro khi điều chỉnh. Vì vậy, Bộ LĐTB&XH đặc biệt quan tâm đến việc điều chỉnh theo tầm nhìn dài hạn và có lộ trình tránh gây sốc thị trường lao động, giữ được ổn định xã hội và phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng trưởng kinh tế của đất nước. Qua đó góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 28-NQ/TW về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và mục tiêu an sinh xã hội lâu dài của Đảng và Nhà nước.