Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 30/10/2020 23:38
Xin chờ trong giây lát...

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu: Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới Phần 1: Lợi ích của việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu

24/05/2019 09:00
Quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và cụ thể hóa nội dung Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đang trình Quốc hội dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó đề xuất đưa ra hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu để Quốc hội xem xét, thông qua.