Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 28/07/2021 04:48

Dịch COVID-19 phức tạp, bổ sung gấp 'luồng xanh' giao thông cả nước

09:19 | 18/07/2021
Ngày 17/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam bổ sung thêm 'luồng xanh' giao thông trên cả nước trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Tổng cục Đường bộ phân luồng 1 cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh theo các lộ trình.

Dịch COVID-19 phức tạp, bổ sung gấp 'luồng xanh' giao thông cả nước
Cả nước phân luồng giao thông quốc gia qua vùng dịch COVID-19.

Cụ thể: hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại. Lộ trình 1 theo hướng Quốc lộ 1→Quốc lộ 55→Quốc lộ 51→tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Lộ trình 2 theo hướng Quốc lộ 1→Quốc lộ 56→Quốc lộ 51→tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Lộ trình 3: Quốc lộ 1→Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây→Quốc lộ 51→tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại đi theo lộ trình 1: Quốc lộ 1→tuyến tránh thành phố Biên Hòa, Quốc lộ 1→Quốc lộ 51→Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai)→Thành phố Hồ Chí Minh.

Lộ trình 2 của tuyến gồm: Quốc lộ 1→Quốc lộ 55→Quốc lộ 51→Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây→Thành phố Hồ Chí Minh.

Lộ trình 3: Quốc lộ 1→Quốc lộ 56→Quốc lộ 51→Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây→Thành phố Hồ Chí Minh; Lộ trình 4 theo hướng Quốc lộ 1→Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây→Thành phố Hồ Chí Minh.

Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Lâm Đồng và ngược lại đi theo lộ trình 1: Quốc lộ 1→Quốc lộ 27→Quốc lộ 20→tỉnh Lâm Đồng.

Lộ trình 2 đi theo hướng Quốc lộ 1→Quốc lộ 28B→Quốc lộ 20→tỉnh Lâm Đồng; Lộ trình 3: Quốc lộ 1→Quốc lộ 28→Quốc lộ 20→tỉnh Lâm Đồng.

Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại đi theo Lộ trình 1: Quốc lộ 1→tuyến tránh thành phố Biên Hòa, Quốc lộ 1→Quốc lộ 51→Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai)→Đường tỉnh 743A→Mỹ Phước-Tân Vạn→Phú Lợi→Quốc lộ 13→tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Lộ trình 2 của tuyến này đi theo Quốc lộ 1→Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây→Quốc lộ 51→Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai)→Đường tỉnh 743A→Mỹ Phước-Tân Vạn→Phú Lợi→Quốc lộ 13→tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Lộ trình 3 theo hướng Quốc lộ 1→Đường tỉnh 25→Đường tỉnh 769→Quốc lộ 51→Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai)→Đường tỉnh 743A→Mỹ Phước-Tân Vạn→Phú Lợi→Quốc lộ 13→tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Phân luồng 2 cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại theo lộ trình 1: Quốc lộ 20→Quốc lộ 28B (hoặc Quốc lộ 28)→Quốc lộ 1→Quốc lộ 55 (hoặc Quốc lộ 56)→Quốc lộ 51→ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Lộ trình 2 theo hướng Quốc lộ 20→Đường tỉnh 25→Đường tỉnh 769→Quốc lộ 51→tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Lộ trình 3 gồm Quốc lộ 20→Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây→Quốc lộ 51→tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lộ trình 4 gồm Quốc lộ 20→Quốc lộ 1→Quốc lộ 56→Quốc lộ 51→ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại: Lộ trình 1: Quốc lộ 20→Quốc lộ 1→tuyến tránh thành phố Biên Hòa, Quốc lộ 1→Quốc lộ 51→Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai)→ĐT743→Mỹ Phước-Tân Vạn→Phú Lợi→Quốc lộ 13→tỉnh Bình Dương, Bình Phước; Lộ trình 2: Quốc lộ 20→Quốc lộ 1→Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây→Quốc lộ 51→Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai)→Đường tỉnh 743→Mỹ Phước-Tân Vạn→Phú Lợi→Quốc lộ 13→tỉnh Bình Dương, Bình Phước; Lộ trình 3: Quốc lộ 20→Quốc lộ 1→Đương tỉnh 25→Đường tỉnh 769→Quốc lộ 51→Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai)→Đường tỉnh 743→Mỹ Phước-Tân Vạn→Phú Lợi→Quốc lộ 13→tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Phân luồng 3 cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 14→Quốc lộ 13→Phú Lợi→Mỹ Phước-Tân Vạn→Đường tỉnh 743→Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai)→Quốc lộ 51→tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lộ trình 2: Quốc lộ 14→Đường tỉnh 741→Quốc lộ 13→Phú Lợi→Mỹ Phước-Tân Vạn→Đường tỉnh 743→Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai)→Quốc lộ 51→tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phân luồng 4 cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua TP Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)→Quốc lộ 62→Quốc lộ N2→Tỉnh lộ 8→Huỳnh Văn Cù→Quốc lộ 13→tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Lộ trình 2: Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương→Quốc lộ 1→Quốc lộ 13→tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương; Quốc lộ 50)→Nguyễn Văn Linh→Cầu Phú Mỹ→Võ Chí Công→Đồng Văn Cống (hoặc Khu công nghệ cao)→Xa lộ Hà Nội→Quốc lộ 1→Quốc lộ 1K→Mỹ Phước-Tân Vạn→Phú Lợi→Quốc lộ 13→tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Đồng Nai và ngược lại: Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)→Quốc lộ 62→Quốc lộ N2→Tỉnh lộ 8→Huỳnh Văn Cù→Quốc lộ 13→Phú Lợi→Mỹ Phước-Tân Vạn→Quốc lộ 1K→tỉnh Đồng Nai; Lộ trình 2: Quốc lộ N2→Tỉnh lộ 8-Quốc lộ 22→Quốc lộ 1→cầu Đồng Nai→Quốc lộ 51→ tỉnh Đồng Nai.

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)→Xa lộ Hà Nội→đường D1 (Khu Công nghệ cao)→đường D2→Võ Chí Công→Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây→tỉnh Đồng Nai.

Lộ trình 4: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương; Quốc lộ 50)→Nguyễn Văn Linh→Cầu Phú Mỹ→Võ Chí Công→Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây→tỉnh Đồng Nai.

Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Tây Ninh và ngược lại: Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)→Quốc lộ 62→Quốc lộ N2→Đường tỉnh 825→Đưởng tỉnh 822→Tỉnh lộ 7→Quốc lộ 22→tỉnh Tây Ninh.

Lộ trình 2: Quốc lộ 1→Quốc lộ 22→tỉnh Tây Ninh.

Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi về tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại: Lộ trình 1: Quốc lộ 22→Tỉnh lộ 8→Huỳnh Văn Cù→Quốc lộ 13→Phú Lợi→Mỹ Phước-Tân Vạn→Đường tỉnh 743A→cầu Đồng Nai→Quốc lộ 51→tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lộ trình 2: Quốc lộ 22→Quốc lộ 1→cầu Đồng Nai→Quốc lộ 51→tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Lộ trình 3: Quốc lộ 22→Quốc lộ 1→Xa lộ Hà Nội→đường D1 (Khu Công nghệ cao)→đường D2→Võ Chí Công→đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây→tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phân luồng 5 cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1→Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương→tỉnh Long An; Lộ trình 2: Quốc lộ 1→Quốc lộ Quản Lộ Phục Hiệp (hoặc Quốc lộ Nam Sông Hông)→Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)→tỉnh Long An.

Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại: Lộ trình 1: Quốc lộ 1→Quốc lộ 54→tỉnh Trà Vinh; Lộ trình 2: Quốc lộ 1→Quốc lộ 60→tỉnh Trà Vinh; Lộ trình 3: Quốc lộ Quản Lộ Phụng Hiệp→Quốc lộ 1→Quốc lộ 54→tỉnh Trà Vinh.

Phân luồng 6 cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại: Lộ trình 1: Quốc lộ 80→Quốc lộ 91→cầu Vàm Cống→Quốc lộ N2B→Quốc lộ 30→Quốc lộ Hồ Chí Minh→Quốc lộ N2→Quốc lộ 62→ tỉnh Long An; Lộ trình 2: Quốc lộ 80→Quốc lộ 91→cầu Vàm Cống→Quốc lộ N2B→Quốc lộ 30→Quốc lộ 1→tỉnh Long An; Lộ trình 3: Cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi→cầu Vàm Cống→Quốc lộ N2B→Quốc lộ 30→Quốc lộ Hồ Chí Minh→Quốc lộ N2→Quốc lộ 62→tỉnh Long An; Lộ trình 4: Cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi→cầu Vàm Cống→Quốc lộ N2B→Quốc lộ 30→Quốc lộ 1→tỉnh Long An.

Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngược lại: Lộ trình 1: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi)→Quốc lộ 91→Quốc lộ 1→Quốc lộ NSH→Quốc lộ 60→tỉnh Trà Vinh; Lộ trình 2: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi)→Quốc lộ 91→cầu Vàm Cống→Quốc lộ N2B→Quốc lộ 30→Quốc lộ 1→Quốc lộ 53→tỉnh Trà Vinh; Lộ trình 3: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi)→Quốc lộ 91→cầu Vàm Cống→Quốc lộ N2B→Quốc lộ 30→Quốc lộ 1→Quốc lộ 60→Quốc lộ 53→tỉnh Trà Vinh.

Phân luồng 7 cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại: Lộ trình 1: Quốc lộ 53→Quốc lộ 60→Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương→Quốc lộ 62 →Quốc lộ 1→ tỉnh Long An; Lộ trình 2: Quốc lộ 53→Quốc lộ 60→Quốc lộ 50→ tỉnh Long An.

tienphong.vn