Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/01/2019 04:14

Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Bến Tre: Tăng sức hút

13:00 | 29/05/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre vừa ký ban hành quyết định quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) với nhiều ưu đãi hấp dẫn, kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong hoàn thiện hạ tầng các CCN trên địa bàn tỉnh hiện nay.
Có mặt bằng sản xuất tại cụm công nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi hơn

Cụ thể, ưu đãi về thuê đất, đối với hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN được tính tỷ lệ tiền thuê đất bằng 0,5% nhân với giá đất do UBND tỉnh quyết định cho từng dự án cụ thể và được giữ ổn định trong 5 năm. Đối với hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn cho thuê đất được thực hiện theo quy định Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN. Tỉnh chấp thuận giao thêm diện tích đất hợp lý để chủ đầu tư xây dựng khu tái định cư, nhà ở công nhân và khu chuyên gia phục vụ hậu cần cho CCN.

Ưu đãi về chính sách thuế được áp dụng theo quy định của Luật Thuế hiện hành. Cùng đó, tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa 30% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho từng CCN, khu tái định cư và nhà ở công nhân theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Phần hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp. Trường hợp phần hỗ trợ vượt quá số tiền thuê đất phải nộp, chỉ được trừ bằng tiền thuê đất phải nộp, số còn lại được tính vào vốn đầu tư của dự án. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện, nước, viễn thông ngoài hàng rào CCN cũng sẽ được tỉnh đáp ứng theo tiến độ xây dựng của nhà đầu tư.

Như vậy, có thể thấy, Bến Tre đã nới rất nhiều cơ chế nhằm thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các CCN trên địa bàn tỉnh. Đây cũng được coi là một trong những giải pháp giúp tỉnh hoàn thành nhiều mục tiêu, tham vọng đã đặt ra trong Đề án Phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 và hướng tới năm 2030, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Quan trọng hơn, những ưu đãi này được ban hành nhằm góp phần tháo gỡ những trở ngại cho phát triển CCN trên địa bàn tỉnh hiện nay, như: Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng cao; hạ tầng ngoài hàng rào CCN phần lớn chưa có hoặc yếu kém nên khó kêu gọi đầu tư; hầu hết các CCN đã thành lập đang hoặc chuẩn bị đi vào hoạt động đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo đúng quy định.

Cùng với những chính sách mới ban hành, Sở Công Thương cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ vốn ngân sách để giải phóng mặt bằng CCN. Tiếp tục thực hiện xin hỗ trợ đầu tư để lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường. Các huyện, thành phố chủ động bố trí một phần ngân sách của địa phương hàng năm để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào CCN, phát huy mọi nguồn lực của doanh nghiệp, tăng cường vận động, thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư; bổ sung, triển khai có hiệu quả chính sách thu hút đầu tư vào CCN.

Theo Quy hoạch phát triển CCN Bến Tre đến năm 2020, tỉnh có 14 CCN, với tổng diện tích 533,3ha. Đến nay, đã có 9 CCN đã được thành lập, trong đó có 2 CCN hoạt động hiệu quả và mở rộng trong năm 2018 là CCN Phong Nẫm (Giồng Trôm), CCN thị trấn - An Đức (Ba Tri).

 

Hải Linh