Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 25/05/2020 13:45
Xin chờ trong giây lát...

Đảm bảo cung ứng hàng hoá và thực phẩm an toàn giai đoạn bình thường mới - Phần 2: Cung ứng hàng hoá thiết yếu, thực phẩm an toàn trong tình hình mới

13/05/2020 14:00
Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từ sau ngày 22/4, cả nước tiếp tục thực hiện các giải pháp mới, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, công tác cung ứng hàng hoá cũng là một nhiệm vụ trọng tâm.