Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/10/2020 21:42
Xin chờ trong giây lát...

Đa dạng nguồn vốn cho lưới điện nông thôn

27/10/2019 07:00
Thiếu vốn là bài toàn khó cho cả ngành điện cũng như các địa phương trong thực hiện mục tiêu đến năm 2020, 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, cũng đồng thời hoàn thành mục tiêu số 4 trong xây dựng nông thôn mới. Giải pháp cho vấn đề này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị: Chính phủ bố trí vốn từ nguồn trái phiếu để xây dựng lưới điện đảm bảo quy hoạch, cấp đủ điện cho khu vực nông thôn.