Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/07/2020 17:32

Công ty Điện lực Sơn La tổ chức thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

14:34 | 06/03/2020
Trong hai ngày (4 và 5/3), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La), lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chọn làm Đại hội điểm và thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Hoàng Thị Đôi, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Bá Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí Tổ công tác Ban Thường vụ tỉnh ủy; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư của các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cùng 85 đảng viên ưu tú đại diện cho 369 đảng viên của 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La.

cong ty dien luc son la to chuc thanh cong dai hoi dang bo nhiem ky 2020 2025
Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ

Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ của nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tập trung lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, năng suất lao động, hoàn thiện và tối ưu hóa trong sản xuất. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm hằng năm tăng từ 8-12%; 5 liên tục Công ty đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Đặc biệt, thực hiện chương trình đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới từ 86,4% năm 2015 lên 95,5% năm 2019 với hơn 300 nghìn khách hàng, dự kiến hết năm 2020, tỷ lệ số hộ có điện trong tỉnh đạt 97,5%. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 46 đảng viên mới, đat 184% so với Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra…

cong ty dien luc son la to chuc thanh cong dai hoi dang bo nhiem ky 2020 2025
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tương cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh điện năng. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện trình Đại hội IX Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và văn kiện Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Túc biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty Điện lực đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty tiếp tục tăng cương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, triển khai toàn diện, đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chinh trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an toàn lưới điện, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí; bầu đồng chí Cầm Văn Giáo tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu các đồng chí Trần Duy Trinh, đồng chí Nguyễn Minh Đức, giữ chức Phó Bí thư và bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Tại phiên thứ nhất của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã bầu đồng chí Nguyễn Minh Đức – Phó Bí thư giữ chức vụ Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo dự thảo văn kiện trình Đại hội IX Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và văn kiện Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII. Sau khi có dự thảo văn kiện của Trung ương, Đảng bộ Điện lực Sơn La sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo đúng quy định.

Ngay sau Đại hội, Tổ công tác của Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã họp rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở. Hội nghị đã thảo luận, làm rõ những mặt được, chưa được và nguyên nhân khi tổ chức Đại hội, qua đó, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức Đại hội ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong thời gian tới.

Việt Anh