Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 12/07/2020 10:39

Công ty CP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2020

15:33 | 18/06/2020
Ngày 17/6/2020, Công ty CP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Đông đảo cổ đông đại diện cho 228.719.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã đến tham dự.  

cong ty cp dien luc dau khi nhon trach 2 to chu c tha nh cong dai hoi co dong nam 2020
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của NT2

Tất cả các nội dung trình đại hội đều được Đoàn chủ tịch báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao.

Tính đến cuối năm 2019, NT2 đã đạt mốc sản lượng 40,61 tỷ kWh sau hơn 8 năm vận thành thương mại. Năm 2019, tổng doanh thu NT2 đạt 7.740,8 tỷ đồng, vượt 3,5% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 797,4 tỷ đồng, vượt 2%. NT2 đã trả nợ vay nước ngoài hơn 25 triệu USD và hơn 22 triệu EUR, tương ứng trả hơn 1.172 tỷ đồng. Theo tiến độ, dự kiến hết tháng 6/2021, NT2 sẽ trả hết khoản nợ quốc tế.

Thu Hiền