Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 22/01/2020 12:22
phat trien cong nghiep ho tro ky vong lon cua nganh cong thuong

Phát triển công nghiệp hỗ trợ - kỳ vọng lớn của ngành Công Thương

Xác định rõ, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là ngành tạo nền tảng công nghiệp, cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp hạ nguồn, hình thành nên các chuỗi giá trị trong nước ...
Ngành Công Thương: Đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô Cần đi sâu, đánh giá kỹ và đưa ra giải pháp để Công Thương địa phương phát triển
|< < 1 2 3 4 > >|