Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 12/05/2021 08:49

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đồng hành cùng người lao động

17:00 | 29/01/2021
Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN), các cấp công đoàn trong ngành đã nỗ lực đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết đề ra.
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đồng hành cùng người lao động
CĐCTVN vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc

Giai đoạn 2018 - 2020, hoạt động của các cấp CĐCTVN gặp không ít khó khăn, đó là: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi công nghệ sản xuất, đòi hỏi người lao động (NLĐ) phải nâng cao tay nghề, kỹ năng làm việc; các Hiệp định thương mại tự do với nhiều quy định thế hệ mới gắn với quá trình hội nhập quốc tế tác động không nhỏ đến doanh nghiệp (DN) và NLĐ. Bên cạnh đó, một bộ phận NLĐ thiếu việc làm do chủ trương sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN, nhiều nhất ở doanh nghiệp da giày, cơ khí. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã có 20.000 NLĐ phải nghỉ việc luân phiên, ngừng việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động…

Trong bối cảnh đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành đã tập trung chỉ đạo, yêu cầu các cấp công đoàn nâng cao vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đồng thời, tham gia vận động 152.979 đoàn viên, NLĐ thực hành tiết kiệm, hồi phục sản xuất và tiêu dùng sản phẩm trong nước, phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ chính trị - xã hội của ngành giai đoạn 2018 - 2023. CĐCTVN đã phối hợp Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn thực hiện dân chủ cơ sở nhằm đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ. Đồng thời, tham gia đẩy mạnh cải cách thể chế và thủ tục hành chính, các chế độ liên quan đến NLĐ trong việc đàm phán và ký kết các FTA; góp ý cơ cấu đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; chế độ, chính sách, đào tạo nguồn nhân lực cho NLĐ trong ngành. Công đoàn cơ sở (CĐCS) tích cực xây dựng quy chế đối thoại, thành lập tổ, ban đối thoại và tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, CĐCTVN đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình hành động, cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đặc thù ngành. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đánh giá: CĐCTVN đã phối hợp cùng chuyên môn giải quyết những khó khăn của cơ quan, đơn vị; tham gia giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ trong quá trình DN sắp xếp, chuyển đổi sở hữu, di dời nơi sản xuất. Làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tham gia đảm bảo việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức và NLĐ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của ngành. Nửa nhiệm kỳ còn lại, xác định những khó khăn, thử thách rất lớn, để góp phần hoàn thành mục tiêu mà Đảng và Chính phủ đã giao cho ngành Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đề nghị: CĐCTVN cần bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng phối hợp với Lãnh đạo Bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành; tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tham gia kết nối cung - cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước. Đặc biệt, cần tập trung rà soát các mặt công tác để lo cho đoàn viên, NLĐ đón Tết an toàn, đầy đủ; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là phòng, chống dịch Covid-19.

Giai đoạn 2018 - 2020, tổng số tiền dành cho hoạt động chăm lo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Tết Nguyên đán toàn ngành là 323,52 tỷ đồng. CĐCTVN đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, sửa chữa nhà, với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 90 nhà ở “Mái ấm Công đoàn”…

Hoàng Lan