Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/04/2020 08:01
Ngành Công Thương Thái Nguyên

Chung sức xây dựng nông thôn mới

09:26 | 03/09/2019
Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngành Công Thương Thái Nguyên đã để lại dấu ấn quan trọng với 100% số xã hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn và trên 87% số xã hoàn thành tiêu chí số 7 về hạ tầng thương mại nông thôn.
chung suc xay dung nong thon moi 124633
100% số xã của Thái Nguyên hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn

Chú trọng từ xây dựng chính sách

Xác định chính sách là nền tảng cho thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Công Thương Thái Nguyên đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa cơ chế, chính sách và quy định từ Ban Chỉ đạo trung ương. Trong đó, với lĩnh vực điện, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án "Cấp điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020", Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035… Lĩnh vực hạ tầng thương mại nông thôn, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020…

Trên cơ sở các chính sách đã được ban hành, Sở Công Thương đã linh hoạt triển khai, vận dụng vào thực tế và thu được những kết quả tích cực. Cụ thể, ngành đã huy động được trên 497,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng 148 trạm biến áp, 189,3km đường điện. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Trong lĩnh vực hạ tầng thương mại nông thôn, giai đoạn 2010 - 2015, Thái Nguyên đã huy động trên 31 tỷ đồng đầu tư cải tạo chợ; giai đoạn 2016 - 2018, huy động được hơn 34 tỷ đồng cho xây mới 5 chợ, nâng cấp 12 chợ nông thôn. Hiện, 122/139 xã trên địa bàn tỉnh đã đạt chuẩn tiêu chí số 7.

Nâng chất các tiêu chí đã đạt được

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Thái Nguyên, mặc dù tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 khó hơn so với giai đoạn 2010-2015 nhưng với sự nỗ lực và chủ động, ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Sang giai đoạn sau năm 2020, bên cạnh việc hỗ trợ nốt số xã chưa hoàn thành tiêu chí số 7, Sở Công Thương tiếp tục huy động nguồn vốn cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng thương mại tại các xã đã đạt chuẩn tiêu chí số 7, cải tạo lưới điện nông thôn và đầu tư mới cho các xã vùng sâu, vùng xa, ưu tiên những xã đặc biệt khó khăn.

Để thực hiện được kế hoạch này, Sở Công Thương Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ đối với vùng khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất quy mô lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ cao; áp dụng rộng rãi cơ chế nhà nước hỗ trợ vật tư và một phần kinh phí để người dân tự xây dựng một số công trình hạ tầng nông thôn. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào khu vực nông thôn; công khai minh bạch trong quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới…

Để ngành Công Thương sớm hoàn thành tiêu chí số 7 trong xây dựng nông thôn mới, Sở Công Thương Thái Nguyên đề nghị UBND tỉnh tăng cường thu hút, khuyến khích xã hội hóa đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn, tổ chức triển khai theo nhiều hình thức: Có thể đổi đất lấy công trình hoặc ngân sách nhà nước phân kỳ đầu tư; giao đất sạch cho nhà đầu tư, miễn tiền thuê đất, thuế và có các khoản hỗ trợ ưu đãi đầu tư khác, nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật như đường, điện, nước… đến chợ.

Sở Công Thương Thái Nguyên phấn đấu 100% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn tiêu chí số 7 về hạ tầng thương mại nông thôn nhằm cùng các ngành khác sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Hải Linh