tiêu hủy hàng hóa

tiêu hủy hàng hóa

Cập nhật thông tin, tin tức về quản lý thị trường phối hợp kiểm tra, tạm giữ, tiêu hủy hàng hóa vi phạm, bị xử lý tiêu hủy hàng hóa

Mobile VerionPhiên bản di động