Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 20/09/2021 05:24
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 nhằm đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ; khuyến khích kinh doanh, tiêu dùng bền vững.
NextTech đầu tư vào LadiPage - Startup có giải pháp phát triển thương mại điện tử Covid-19 đã đẩy nhanh tiến độ phát triển thương mại điện tử
Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Ứng xử với cổ phiếu quỹ Chào bán chứng khoán tại nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam
Đề xuất mới về quản lý và sử dụng vốn ODA

Đề xuất mới về quản lý và sử dụng vốn ODA

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
113,559 triệu Euro vốn ODA cho Việt Nam trong năm 2021 TP. Hồ Chí Minh kiến nghị 3 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA
|< < 1 2 3 4 > >|