Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 24/02/2020 18:17
luat trong trot co hieu luc gan san xuat voi che bien nong san

Luật Trồng trọt có hiệu lực, gắn sản xuất với chế biến nông sản

Luật Trồng trọt quy định hoạt động trồng trọt phải phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với định hướng thị trường, phù hợp với chiến lược phát triển trồng trọt, quy hoạch ...
Cơ giới hóa nông nghiệp: Lực đẩy gia tăng giá trị nông sản xuất khẩu Công nghiệp chế biến thay đổi mạnh mẽ, từ tự cung cấp sang xuất khẩu
|< < 1 2 3 4 > >|