Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 19/01/2020 23:44
tiep tuc cat giam danh muc hang hoa dich vu phai dang ky hop dong theo mau

Tiếp tục cắt giảm danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch ...
Đăng ký miễn phí tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bưu điện Một số dịch vụ tài chính được miễn đăng ký hợp đồng theo mẫu
|< < 1 2 3 4 > >|