Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 25/08/2019 16:43
thu tuong chi thi co quan nha nuoc tang cuo ng su du ng chu ky so chuyen dung chinh phu

Thủ tướng chỉ thị cơ quan nhà nước tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm ...
Đề xuất về liên thông trong cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Cần khung khổ pháp lý đối với định danh điện tử
|< < 1 2 3 4 > >|