Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 26/09/2020 16:13
Xin chờ trong giây lát...

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội: Hiến kế từ nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

26/08/2019 15:51
Ngày 26/8, tại Hà Nội, tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã tổ chức Hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Chiến lược và Phương hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 10 năm 2021-2030 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển 5 năm 2021-2025.