Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 21/10/2021 12:51

Chi 4.200 tỷ đồng từ ngân sách phục vụ cho phòng chống Covid-19

16:49 | 10/08/2021
Bộ Tài chính vừa cho biết, trong 7 tháng đầu năm, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngân sách trung ương đã chi 4.200 tỷ đồng từ dự phòng năm 2021 để bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế mua vắc xin, các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết (1.799 tỷ đồng); kinh phí phòng chống dịch cho Bộ Công an (389 tỷ đồng); Bộ Quốc phòng (1.553 tỷ đồng) và hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho các địa phương (471 tỷ đồng); các địa phương đã chi gần 2.400 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1376/QĐ-TTg ngày 1/8/2021 bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021của Bộ Y tế số tiền 5.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất thuốc phục vụ phòng, chống Covid-19.

Chi 4.200 tỷ đồng từ ngân sách phục vụ cho phòng chống Covid-19

Liên quan đến công tác thu ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế thu 7 tháng đạt 912,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,9% dự toán, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020 (ngân sách trung ương ước đạt 64,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 72,2% dự toán).

Trong khi đó, lũy kế chi 7 tháng ước đạt 810,6 nghìn tỷ đồng, bằng 48% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 169,3 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 65,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,2% dự toán; chi thường xuyên đạt 572,2 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán.

Về chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ công tác phòng chống dịnh Covid-19, ngày 31/7/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 8532/BTC-CST gửi xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về hồ sơ dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp về thu ngân sách nhẵm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19.

Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị: hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; giảm thuế GTGT đối với một số lĩnh vực, dịch vụ; miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020, không xử lý đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp. Tổng số tiền miễn giảm theo các phương án nêu trên khoảng 20 nghìn tỷ đồng.

Theo đánh giá ban đầu, dự thảo Nghị quyết này được thông qua sẽ có tác động lớn đến việc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh đối với khu vực doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động của một số nhóm lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống, chiếu phim, thể thao và giải trí,... tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính.

Liên quan đến công tác quản lý nợ, lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 233.674 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 198.901 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 34.773 tỷ đồng.

Quang Lộc