Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 15/05/2021 06:28

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành: Phải thực chất hơn

11:50 | 17/07/2018
“Trước ngày 15/8, các bộ, cơ quan ngang bộ phải hoàn thành phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN), cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (ĐKKD)” và “nghiêm cấm việc tự đặt thêm ĐKKD, danh mục hàng hóa, thủ tục KTCN trái quy định của pháp luật”. Đây là chỉ đạo kiên quyết của Thủ tướng trong Chỉ thị mới nhất về tăng cường cải cách hoạt động KTCN và cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD.
cat giam dieu kien kinh doanh kiem tra chuyen nganh phai thuc chat hon
Cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Chưa đạt tiến độ

Theo Tổ công tác của Thủ tướng, năm 2018, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành cắt giảm 50% ĐKKD nhưng đến hết quý II/2018, mới có 378 ĐKKD trên hơn 5.700 điều kiện được thực sự bãi bỏ, sửa đổi, đơn giản hóa, chỉ bằng khoảng trên 13%.

Mặc dù ngày 31/10/2018 mới là thời hạn Chính phủ yêu cầu ban hành đủ các Nghị định về cắt giảm 50% số ĐKKD hiện có, nhưng đến nay mới có Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ĐKKD trong lĩnh vực do Bộ Công Thương quản lý; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn thực phẩm thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, giảm khoảng 95% lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm… và Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Dự thảo Nghị định. Còn các bộ, ngành khác đang xây dựng hoặc chưa xây dựng.

Với hoạt động KTCN, hiện tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa KTCN chưa đạt theo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chỉ có 4 bộ đạt chỉ tiêu cắt giảm từ 50% trở lên và còn tình trạng “điện tử nửa vời” trong việc thực hiện các thủ tục KTCN...

“Cá biệt, có bộ chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đơn giản, cắt giảm ĐKKD và danh mục hàng hóa, thủ tục KTCN” - Báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng chỉ rõ.

Tăng một điều kiện kinh doanh phải báo cáo Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động KTCN và cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD với yêu cầu từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quán triệt việc cải cách hoạt động KTCN, cắt giảm ĐKKD là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội...

Chỉ thị yêu cầu định kỳ hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa KTCN và số lượng ĐKKD, trong đó nêu rõ sự tăng, giảm và nguyên nhân của việc tăng, giảm số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa KTCN và ĐKKD trong kỳ báo cáo.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 15/8, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền các văn bản để thực thi phương án cải cách hoạt động KTCN, cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD bằng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo quy trình, thủ tục rút gọn. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD phải thực chất, không gộp nhiều điều kiện thành một điều kiện theo kiểu cơ học hoặc chỉ thay đổi tên gọi.

Chỉ thị số 20/CT-TTg: Nghiêm cấm các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự đặt thêm ĐKKD, danh mục hàng hóa, thủ tục KTCN trái quy định của pháp luật.

Hoàng Châu