Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 30/05/2020 02:54
Xin chờ trong giây lát...

Cần môi trường kinh doanh cho các hợp tác xã nông nghiệp “cất cánh”

24/07/2019 18:16
Hiện có khoảng 55% HTX nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả, thu nhập của các thành viên trong HTX tăng lên 20%... đây là những kết quả nổi bật sau 15 năm năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tuy nhiên, để HTX thực sự phát triển bền vững thì cần một môi trường kinh doanh cho khu vực kinh tế này.