Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/12/2018 03:00

Cách mạng công nghiệp 4.0: Địa phương cần chủ động thích ứng

13:00 | 15/05/2018
Cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đang trong giai đoạn khởi phát, tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, đòi hỏi các địa phương phải có bước đi thích hợp và chương trình hành động mạnh mẽ mới có thể bắt kịp làn sóng của cuộc CMCN 4.0.
Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao thu hút sự quan tâm của nhiều người

Chủ động tiếp cận

Theo ông Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, CMCN 4.0 đang làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất quản lý, quản trị trên toàn thế giới, tác động đến mọi lĩnh vực và đời sống xã hội. Ý thức được sự tác động to lớn của CMCN 4.0 và thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp, ngành chủ động nghiên cứu, tiếp cận và triển khai thực hiện các biện pháp nhằm thích ứng với CMCN 4.0. 

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác nghiên cứu và triển khai với các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghiệp lớn trong nước; triển khai xây dựng chính quyền điện tử, giao ban trực tuyến từ tuyến tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh xây dựng đề án đô thị thông minh; ban hành kế hoạch của tỉnh hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2020; triển khai dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đẩy mạnh liên kết ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) trong sản xuất và đời sống; bước đầu xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến... "Dù vậy, hoạt động KH&CN của tỉnh Lào Cai còn không ít hạn chế, đối mặt với nhiều thách thức để thích ứng với sự tác động của CMCN 4.0, khi cơ bản nông nghiệp và công nghiệp của tỉnh vẫn còn ở trình độ khiêm tốn" - ông Đặng Xuân Thanh nhấn mạnh.

Tập trung hỗ trợ

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, thời gian qua, Bộ KH&CN liên tiếp nhận được yêu cầu của các địa phương về việc giới thiệu, tuyên truyền về CMCN 4.0, hỗ trợ địa phương tiếp cận thành công thành tựu của cuộc cách mạng này nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và có được những giải pháp hiệu quả nhất để ứng phó.

Bộ KH&CN đã chủ động tham mưu cho Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-CP về tăng cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0. Tiếp đó, ban hành Quyết định số 1749 về Kế hoạch hành động của Bộ KH&CN thực hiện Chỉ thị số 16. Trong đó, vấn đề trọng tâm là phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kết nối chương trình, nhiệm vụ KH&CN; tập trung xây dựng, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp kịp thời thông tin để định hướng dư luận nhận thức đúng về cuộc CMCN 4.0…

Tiến sỹ Nguyễn Võ Hưng - đại diện Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) - đưa ra khuyến nghị, trước tác động của CMCN 4.0, các địa phương cần xác định, lựa chọn lĩnh vực, chuỗi giá trị nào mà địa phương có thể tham gia dựa trên lợi thế so sánh của địa phương. Đồng thời, chú trọng đến yếu tố dẫn dắt liên quan đến công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu hút, khuyến khích sự tham gia và hợp tác của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp trong việc tham gia vào chuỗi giá trị địa phương; khuyến khích các hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của người dân; tăng cường hỗ trợ, phối hợp của các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng kỹ thuật - công nghệ; hình thành và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng… 

Năm 2018, Bộ KH&CN tiếp tục làm đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Nghị quyết về CMCN 4.0 để trình Chính phủ phê duyệt; phối hợp với một số bộ, ngành và địa phương triển khai thí điểm mô hình về xây dựng thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao…

Quỳnh Nga