Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 23:32

Cà Mau: Phòng, chống dịch Covid-19 vẫn không quên xây dựng nông thôn mới

17:35 | 24/11/2021
Năm 2021, mặc dù phải tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn triển khai kế hoạch, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương. Về cơ bản đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau cho biết: Theo kế hoạch, năm 2021, toàn tỉnh có 14 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (cả những xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn và những xã mới được huyện lựa chọn, đưa vào kế hoạch). Tuy nhiên, trong đó có xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời đã để xảy ra trọng án dẫn đến tiêu chí 19 về quốc phòng và an ninh không đạt trong năm 2021 nên chưa đủ điều kiện xét, công nhận theo quy định.

Đối với 13 xã còn lại, tổng số tiêu chí đạt được đến tháng 9/2021 là 204, bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã (xã đạt cao nhất là 18 tiêu chí, xã đạt thấp nhất là 13 tiêu chí). Như vậy, tính đến thời điểm tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh có 43/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 52,4%. Hiện tại, UBND các huyện, thành phố đang rà soát, tập trung chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn theo kế hoạch đã đề ra. Dự kiến đến cuối năm, tỉnh Cà Mau sẽ công nhận thêm 03 xã: Tân Phú (huyện Thới Bình); Rạch Chèo (huyện Phú Tân); Khánh Hội (huyện U Minh), nâng lên 46/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 03 xã so với năm 2020, chiếm tỷ lệ 56%, đạt mục tiêu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau, đến thời điểm này, tỉnh Cà Mau vẫn chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Qua rà soát các xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 cho thấy hầu hết các xã còn khó khăn trong thực hiện tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo. Trong khi đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, người dân càng thêm khó khăn, không phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo dẫn đến chậm tiến độ thực hiện các tiêu chí.

Trước thực tế này, UBND tỉnh đã thường xuyên có văn bản đôn đốc, nhắc nhở UBND các huyện, thành phố Cà Mau tập trung chỉ đạo các xã nằm trong kế hoạch 2021 hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo chỉ tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, do một số khó khăn nên ước đến cuối năm 2021 tỉnh Cà Mau sẽ công nhận 02/03 xã là Tắc Vân và Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thấp hơn 01 xã theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra.

Cà Mau: Phòng, chống dịch Covid-19 vẫn không quên xây dựng nông thôn mới
Xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau đang quyết tâm xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021

Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại Cà Mau có 01/09 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thành phố Cà Mau. Riêng đối với huyện Thới Bình đã có 08/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đã trình hồ sơ đề xuất xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Phú. Đồng thời, huyện đạt 05/09 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động nên dự kiến đến cuối năm 2021, huyện Thới Bình không có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

Từ kết quả trên cho thấy, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cà Mau năm 2021 gặp không ít khó khăn, trở ngại. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 Trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình (vốn đầu tư phát triển) chưa được phân khai, làm ảnh hưởng đến việc chỉ đạo, hỗ trợ các nhóm mục tiêu đạt chuẩn năm 2021 đề ra. Bên cạnh đó, thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 cũng phần nào ảnh hưởng đến thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2021 (đặc biệt là chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới). Thêm vào đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; vốn ngân sách các cấp đầu tư trực tiếp cho chương trình còn hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn (lộ giao thông nông thôn, trường học, thiết chế văn hóa cơ sở), đặc biệt đối với các xã có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm.

Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu, song việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương vẫn được quan tâm, chú trọng. Theo kế hoạch, năm 2022, tỉnh Cà Mau phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong thời gian này, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí trên địa bàn các xã đã được công nhận đạt chuẩn để làm tiền đề xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Riêng đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sẽ hoàn tất việc công nhận các xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới và các tiêu chí huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Thới Bình. Trên cơ sở đó, tỉnh trình Trung ương thẩm định, công nhận theo quy định.

X.H