Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 24/09/2020 14:46

Bộ Công Thương: Triển khai đồng bộ Chỉ thị số 10/CT-TTg về ngăn chặn tình trạng gây phiền hà cho công dân, doanh nghiệp

12:12 | 28/03/2020
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, một năm qua, Bộ Công Thương đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng thực hiện nhiệm vụ Chỉ thị đề ra một cách đồng bộ.    

Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 được ban hành nhằm chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội...

bo cong thuong trien khai dong bo chi thi so 10ct ttg ve ngan chan tinh trang gay phien ha cho cong dan doanh nghiep
Bộ Công Thương tích cực đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ của Chỉ thị số 10/CT-TTg

Tại Chỉ thị số 10/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Vụ Kế hoạch (Bộ Công Tương) cho biết, ngay sau khi Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, ngày 3/5/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký văn bản số 3052/BCT-KH chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Chỉ thị.

Theo văn bản số 3052/BCT-KH, lãnh đạo Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng tăng cường triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu của Chỉ thị số 10/CT-TTg. Đặc biệt, lãnh đạo Bộ quán triệt tinh thần tới từng đơn vị chủ trì, phối hợp là phải thường xuyên, đẩy mạnh và đột xuất thực hiện các nhiệm vụ để đạt hiệu quả cao nhất trong việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Trên tinh thần này, Vụ Kế hoạch cho biết, để toàn thể cán bộ công chức, viên chức các đơn vị nắm được nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 10/CT-TTg, Bộ yêu cầu các đơn vị tích cực tiến hành phổ biến sâu rộng Chỉ thị, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân.

Đồng thời, Bộ Công Thương đề nghị thủ trưởng các đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao, thực hiện xử lý nghiêm các hành vi sai trái trong hoạt động quản lý nhà nước.

Đối với công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, Bộ giao Vụ Pháp chế chủ trì và Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện. Trong đó tập trung thực hiện theo hướng tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, khó thực hiện, rút ngắn thời gian và đưa ra lộ trình giải quyết nhằm khắc phục những sơ hở gây phiền hà cho công dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, giao Văn phòng Bộ, Thanh tra bộ và các đơn vị liên quan thường xuyên, đột xuất thực hiện công tác kiểm tra thực hiện công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử, tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết và kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị tố cáo của công dân. Giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Văn phòng Bộ triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, xây dựng lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên.

Theo Vụ Kế hoạch, thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg, Bộ Công Thương cũng đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên, đột xuất thực hiện kiểm tra thực hiện quy chế làm việc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn minh công sở. Đặc biệt, yêu cầu Thanh tra Bộ triển khai thường xuyên công tác chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà trong hoạt động, kiểm tra, thanh tra.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân, doanh nghiệp đối với hoạt động thực thi công vụ của Bộ Công Thương giao Vụ Pháp chế, Văn phong Bộ liên tục, đẩy mạnh và có báo cáo ngay trong quý III/2019.

Khẩn trương báo cáo sơ kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg

Theo Vụ Kế hoạch, ngày 18/3/2020, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 430/TTCP-C.IV đề nghị các Bộ, ngành trong đó có Bộ Công Thương tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, gửi báo cáo về Thanh tra Chính phủ trước ngày 10/4/2020.

Nội dung báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, cụ thể báo cáo về: Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị; Rà soát nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm, kết quả rà soát, giải pháp phòng ngừa tham nhũng sau khi rà soát; việc lập, công khai đường dây nóng, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại; tố cáo của công dân…

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tập trung báo cáo về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan hành chính, tại những nơi thường xuyên tiếp xúc giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ; việc nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thực hiện quy tắc ứng xử, những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; việc xử lý vi phạm và trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý…

Để có báo cáo kịp thời về kết quả chung của Bộ Công Thương theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ, Vụ Kế hoạch đã ra văn bản số 2181/BCT-KH yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg theo nội dung yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Hiện, các đơn vị Bộ Công Thương đang tích cực tiến hành xây dựng nội dung báo cáo và sẽ gửi về Vụ Kế hoạch trước ngày 3/4/2020.

Theo thông tin của Vụ Kế hoạch, ngoài tiếp nhận các báo của của các Bộ, ngành Thanh tra Chính phủ sẽ thành lập Tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại một số Bộ, ngành đối với việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Hoa Quỳnh