Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 03/12/2021 02:14
Phát triển công nghiệp hạ nguồn - giải pháp quan trọng thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ

Phát triển công nghiệp hạ nguồn - giải pháp quan trọng thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là ngành công nghiệp nền tảng, đóng vai trò rất quan trọng quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất và kỹ năng lao động, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho sản phẩm và chất lượng nền kinh tế Việt Nam. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị đã đưa ra định hướng “Xây dựng tiêu chí ưu tiên trong lựa chọn phát triển công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các khâu còn yếu của chuỗi giá trị sản phẩm hoặc công đoạn quyết định đến chất lượng, giá trị sản phẩm của ngành. Hỗ trợ phát triển các nhà cung ứng trong các ngành công nghiệp ưu tiên, coi đây là cốt lõi của chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ”.
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận toàn khóa 2021 – 2025 của Bộ Công Thương

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận toàn khóa 2021 – 2025 của Bộ Công Thương

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, ngày 27 tháng 7 năm 2021, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch 02 KH/BCSĐ thực hiện công tác dân vận toàn khóa 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận. Ban cán sự đảng xác định rõ 4 mục tiêu cần đạt được gồm:
Vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Mô hình tăng trưởng kinh tế là cách thức tổ chức huy động và sử dụng các nguồn lực (vốn, lao động, và tài nguyên) để đảm bảo có sự tăng trưởng về kinh tế. Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng (tăng trưởng về lượng) có đặc trưng cơ bản là tăng khối lượng sản xuất nhờ vào tăng trưởng vốn, lao động và tài nguyên thiên nhiên. Đây là con đường đơn giản nhất để mở rộng sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập... nhưng cũng có nhiều hạn chế, đó là nền kinh tế trì trệ, năng suất lao động thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm...
Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
Cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN: Hành động thúc đẩy môi trường cạnh tranh sau đại dịch Bộ Công Thương nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong bối cảnh hội nhập
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý bán hàng đa cấp trong giai đoạn 2021 – 2025

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý bán hàng đa cấp trong giai đoạn 2021 – 2025

Bán hàng đa cấp xuất hiện tại Việt Nam từ đầu những năm 2000, khi gia nhập chính thức Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2006, một trong những điều khoản mà các nước yêu cầu Việt Nam phải thực hiện là việc chấp thuận hoạt động kinh doanh đa cấp, chính điều này đã tạo ra một làn gió mới thu hút nhiều người tham gia vào lĩnh vực bán hàng đa cấp.
Cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN: Hành động thúc đẩy môi trường cạnh tranh sau đại dịch Bộ Công Thương nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong bối cảnh hội nhập
Các phong trào hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đi vào chiều sâu và hiệu quả

Các phong trào hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đi vào chiều sâu và hiệu quả

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 là giai đoạn khó khăn đối với tình hình kinh tế - xã hội khi dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của đất nước. Các hoạt động, phong trào của Đoàn Thanh niên cũng đều bị hạn chế về nguồn lực và quy mô.
Tuổi trẻ Khối cơ quan Trung ương chung tay hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Mang yêu thương đến với Trà Leng
Đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn trong giai đoạn mới

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn trong giai đoạn mới

Phát triển công nghiệp nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng nông thôn mới là mục tiêu lâu dài và nhất quán của Đảng và Nhà nước đã được triển khai thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua và cần tiếp tục được đẩy mạnh trong giai đoạn mới.
Chương trình khuyến công: Nguồn lực hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn phục hồi, vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 Bình Phước: Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án khuyến công quốc gia điểm
|< < 1 2 3 4 > >|