Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 01/12/2021 13:10

Bắc Mê (Hà Giang): Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và xây dựng nông thôn mới

18:36 | 10/11/2021
Là huyện vùng sâu còn nhiều khó khăn của tỉnh Hà Giang, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Mê đã có nhiều nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh, quốc phòng. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn được cải thiện rõ rệt…

Để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, những năm tới huyện Bắc Mê sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Mạnh Cường - Chủ tịch HĐND huyện Bắc Mê cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Bắc Mê đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, có những mặt mang tính đột phá…

Bắc Mê (Hà Giang): Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và xây dựng nông thôn mới
Huyện Bắc Mê đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư

Huyện đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, khai thác tiềm năng, lợi thế tập trung nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, an ninh lương thực được đảm bảo. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng khá. Các nghề truyền thống được quan tâm phục hồi, phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, trong giai đoạn 2016-2020 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết trong sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực, các vùng sản xuất hàng hóa, các trang trại, gia trại chăn nuôi được hình thành, đã tạo ra một số sản phẩm đặc trưng và có 5 sản phẩm được công nhận theo tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. Cải cách hành chính được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả; thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chế độ chính sách được quan tâm thực hiện tốt, đời sống tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên…

Bắc Mê (Hà Giang): Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và xây dựng nông thôn mới
Quan tâm phát triển hạ tầng giao thông và xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn vào tổng thể sự phát triển của Bắc Mê vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Như quy mô và giá trị kinh tế còn thấp, phát triển các ngành, lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Liên kết trong sản xuất nông lâm nghiệp chưa nhiều, chưa hiệu quả; thương mại - dịch vụ, du lịch phát triển chậm; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chưa rõ nét…

Để giúp Bắc Mê phát triển nhanh, bền vững, sớm thoát khỏi huyện nghèo, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Bắc Mê đã đề ra những mục tiêu cụ thể đẩy mạnh liên kết, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quy tụ dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất hàng hóa; tập trung thực hiện nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã đến trung tâm thôn, từng bước hoàn hiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; chú trọng phát triển dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa truyền thống các dân tộc và lịch sử địa phương. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai. Tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, chất lượng ngồn nhân lực; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng huyện Bắc Mê phát triển về nông nghiệp hàng hóa, du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo; đến năm 2045 là huyện phát triển khá của tỉnh. Những mục tiêu đề ra này cũng gắn với các chỉ tiêu cụ thể…

Bắc Mê (Hà Giang): Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và xây dựng nông thôn mới
Phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Mê

Đề ra các giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên, huyện Bắc Mê đặc biệt nhấn mạnh hai nội dung là việc đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư và tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Trước hết huyện chú trọng thu hút các dự án đầu tư có chất lượng tốt, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dược liệu dịch vụ và xây dựng kết cấu hạ tầng. Tăng cường công tác quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Xây dựng và ban hành chi tiết danh mục các chương trình, dự án cần kêu gọi đầu tư.

Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế. Tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác để đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm. Thực hiện tốt việc kêu gọi xã hội hóa vào đầu tư các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm trong lĩnh vực giáo dục, y tế... Phối hợp tốt với các sở, ngành chuyên môn của tỉnh đề xuất ưu tiên nguồn lực sớm triển khai đầu tư nâng cấp quốc lộ 34, 280, tỉnh lộ 176b và tuyến đường đi trung tâm các xã. Rà soát, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình quan trọng, cấp thiết trên địa bàn huyện. Tiếp tục đầu tư, điều chỉnh phương thức hỗ trợ xây dựng các tuyến đường liên thôn theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030; duy trì và nâng cao chất lượng đối với từng tiêu chí đạt được. Tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng các công trình giao thông nông thôn, đảm bảo chất lượng. Phấn đấu đến năm 2025, có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã Yên Định, Yên Phong duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí; xã Minh Ngọc hoàn thành các tiêu chí nâng cao; các xã còn lại có ít nhất 01 thôn đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Linh Nhi - Xuân Lập