Giải pháp cho thanh toán không dùng tiền mặt

12:30 | 14/01/2017
Đưa tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%, giao dịch qua các điểm chấp nhận thẻ (POS) đạt 200 triệu giao dịch/năm, thúc đẩy thanh toán điện tử và phát hành thẻ ngân hàng… là những mục tiêu được đưa ra tại Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Chính phủ phê duyệt.
Giải pháp cho thanh toán không dùng tiền mặt
Phấn đấu 100% các siêu thị cho phép người tiêu dùng thanh toán điện tử

Tăng cường giao dịch điện tử

Năm 2016, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và công nghệ, dịch vụ ngân hàng tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, phù hợp với xu thế thanh toán của các nước trong khu vực và trên thế giới. Các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cũng phát triển mạnh và đa dạng với nhiều sản phẩm, phương tiện mới, an toàn, tiện lợi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán của khách hàng.

Trong Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Chính phủ phê duyệt đã đề ra mục tiêu cụ thể: Đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%; phát triển mạnh thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận thẻ tại các điểm bán. Ngoài ra, đến năm 2020, toàn thị trường có trên 300.000 POS được lắp đặt với số lượng giao dịch đạt 200 triệu giao dịch/năm. Thúc đẩy thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, thực hiện mục tiêu của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng. Tập trung phát triển một số phương tiện và hình thức thanh toán mới, hiện đại, phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Giao dịch có giá trị phải thông qua ngân hàng

Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, để phát triển thanh toán điện tử thì cần đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, cần nghiên cứu triển khai một số biện pháp hành chính kết hợp với các biện pháp khuyến khích về lợi ích kinh tế. Nghiên cứu, ban hành một số cơ chế, chính sách để khuyến khích thanh toán điện tử trong việc thu, nộp thuế; giao dịch thương mại điện tử; thanh toán phí cho các dịch vụ thường xuyên, định kỳ…

Để đề án triển khai đúng tiến độ, mục tiêu, Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị chức năng ban hành các cơ chế, chính sách thích hợp về phí dịch vụ thanh toán để khuyến khích thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nghiên cứu, ban hành một số cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt kết hợp với việc tăng cường kiểm soát thanh toán, phát hành hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chống thất thu thuế…

Ngoài ra, rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán; ban hành quy định giao dịch mua bán bất động sản và những tài sản có giá trị lớn thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, xây dựng, phát triển các hệ thống và dịch vụ thanh toán bán lẻ như: Tăng cường dịch vụ thanh toán thẻ, phát triển thanh toán điện tử phục vụ thương mại điện tử, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn.

Đề án cũng nêu rõ, việc đẩy mạnh thanh toán điện tử khu vực dịch vụ hành chính công thông qua việc hoàn thiện, tăng cường kết nối xử lý giải pháp trao đổi thông tin dữ liệu giữa các cơ quan trong ngành Tài chính (Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) với hệ thống ngân hàng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phối hợp thu ngân sách Nhà nước bằng phương thức điện tử.

Duy Minh

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.