Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp!

10:42 | 28/01/2016
Sáng nay (28/1), tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chính thức bế mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã biểu thị tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ”.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp!
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội

Thống nhất cao với các chỉ tiêu đại hội

Tại phiên bế mạc, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng biên tập báo Nhân dân đã báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong văn kiện Đại hội XII. Với 1.508 người tham gia biểu quyết, các vấn đề lấy ý kiến đại hội đều được đồng ý với tỷ lệ cao, từ 98%-99,9%.

Thống nhất chủ đề đại hội, các đại biểu cũng thông qua các mục tiêu tổng quát 5 năm tới. Đại hội đồng ý mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5-7%/ mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đến 2020 đạt 3.200-3.500 USD.

Đại hội cũng thống nhất không sửa đổi điều lệ Đảng. Đại hội giao Ban chấp hành khóa XII hướng dẫn thực hiện và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Chia sẻ với báo chí sau Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lòng biết ơn trước sự tín nhiệm của Đại hội khi đồng chí được tín nhiệm bầu tái đắc cử. Tổng bí thư nhấn mạnh: “Bên cạnh niềm vui, sự xúc động là trọng trách nặng nề bởi giai đoạn tới, tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi nhiều hơn sự đoàn kết, nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân và cả nước ta”.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp!
Ra mắt BCH Trung ương khóa XII

Công tác nhân sự được đánh giá là đã đáp ứng được yêu cầu khi giành được sự quan tâm, đoàn kết, thống nhất rất cao. Số lượng Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bộ Chính trị… chỉ được bầu sau 1 lần với số phiếu tập trung cao, thể hiện sự thống nhất trong Đảng. Cơ cấu ban chấp hành được trẻ hóa, tỷ lệ số thành viên là nữ chiếm 10%... thể hiện sự dân chủ, bình đẳng.

“Kết quả bầu cử tại Đại hội đã hoàn toàn đúng với phương hướng nhân sự được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đề ra cả về cơ cấu, trình độ, độ tuổi… Trong giai đoạn tới, công tác bồi dưỡng nhân sự sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng những cán bộ trẻ, có năng lực trình độ, tâm huyết… để kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Công bố Bộ Chính trị, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

Cũng tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp!
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH Trung ương khóa XII phát biểu tại Đại hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị 1 lần đủ số lượng 19 đồng chí. Danh sách cụ thể như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư

2. Đồng chí Trần Đại Quang

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

4. Đồng chí Ngô Xuân Lịch

5. Đồng chí Tô Lâm

6. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

7. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân

8. Đồng chí Đinh Thế Huynh

9. Đồng chí Phạm Minh Chính

10. Đồng chí Tòng Thị Phóng

11. Đồng chí Vương Đình Huệ

12. Đồng chí Trần Quốc Vượng

13. Đồng chí Phạm Bình Minh

14. Đồng chí Trương Thị Mai

15. Đồng chí Trương Hòa Bình

16. Đồng chí Nguyễn Văn Bình

17. Đồng chí Võ Văn Thưởng

18. Đồng chí Đinh La Thăng

19. Đồng chí Hoàng Trung Hải

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư gồm :

1. Đồng chí Lương Cường

2. Đồng chí Nguyễn Văn Nên

3. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Quốc Vượng

2. Đồng chí Mai Trực

3. Đồng chí Nguyễn Đức Hải

4. Đồng chí Sa Như Hòa

5. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

6. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân

8. Đồng chí Tô Quang Thu

9. Đồng chí Trần Cẩm Tú

10. Đồng chí Nguyễn Công Học

11. Đồng chí Võ Minh Khương

12. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh

13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà

14. Đồng chí Hà Quốc Trị

15. Đồng chí Cao Văn Thống

16. Đồng chí Vũ Khắc Hùng

17. Đồng chí Nghiêm Phú Cường

18. Đồng chí Nguyễn Thế Toàn

19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp

20. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam

21. Đồng chí Trần Tiến Hưng

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp!
Họp báo sau Đại hội

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã được thông qua với 100% ý kiến tán thành.

Quang Dương - Phương Lan

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.