Báo chí cần cách làm mới

13:18 | 20/04/2015
Truyền thông mà cụ thể là báo chí làm thay đổi nhận thức, tiến tới làm thay đổi hành vi của các đối tượng trong xã hội. Có thể thấy, xã hội hiện nay mang tính chất của xã hội truyền thông, con người sống trong xã hội luôn có nhu cầu nắm bắt thông tin. Thực tế, trong xã hội hiện đại, báo chí càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết.
Báo chí cần cách làm mới
Tọa đàm phát triển truyền thông trong xã hội hiện đại

Gánh vác một phần quyền lực mà nhân dân giao phó

Phát biểu tại Hội nghị "Truyền thông và phát triển" được tổ chức tại Quảng Ninh mới đây, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhận định, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường với những biến động chính trị, xã hội ở nhiều khu vực, nhiều quốc gia. Trong nước, kinh tế trên đà phục hồi, nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và lao động các khu công nghiệp còn nhiều khó khăn. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; tai nạn giao thông; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp....

Nói về vai trò quan trọng của truyền thông, báo chí với địa phương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính đánh giá: Truyền thông, báo chí đồng hành, cổ vũ Quảng Ninh thực hiện những mô hình và cách làm mới chưa có trong tiền lệ về phát triển kinh tế, về quản lý hành chính và thu hút nguồn lực. Báo chí cũng đã góp phần quan trọng cùng Quảng Ninh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong những năm qua. Để làm được điều này, hàng ngày, hàng giờ, các phóng viên, nhà báo, những người làm truyền thông đổ mồ hôi sôi nước mắt, không quản vất vả ngày đêm, nắng gió để thực hiện công việc cao quý của mình, gánh vác một phần quyền lực mà nhân dân giao phó. Các cơ quan truyền thông, các phóng viên đài, báo đã thực sự là chỗ dựa tinh thần vững chắc để Quảng Ninh tự tin vươn lên, bay cao và bay xa trong thế giới hội nhập như ngày nay.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu

Thời gian qua, báo chí đã tích cực bám sát thực tiễn, phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến, khẳng định các điểm sáng, bảo đảm tính toàn diện, chân thực với trách nhiệm xã hội.

Nhiệm vụ mới, cần cách làm mới, nỗ lực mới

Đề cập về vai trò định hướng thông tin của Đảng và Nhà nước đối với báo chí trong giai đoạn hội nhập và bùng nổ của công nghệ viễn thông và mạng xã hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho rằng: Công nghệ làm báo trong giai đoạn hiện nay có nhiều điểm mới, vừa là thuận lợi, vừa là thách thức, nhất là sự phát triển đa dạng và nhanh chóng của khoa học, công nghệ thông tin, đặt ra những nhiệm vụ mới, đòi hỏi cách làm, nỗ lực mới. Trong đó, phải sắp xếp lại đội ngũ theo hướng tinh gọn chuyên sâu và có tính chuyên nghiệp cao. Vì vậy, các nhà báo phải thường xuyên nâng cao đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ làm báo, bám sát, ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, chủ động đáp ứng nhu cầu mới của xã hội. Muốn vậy, trong thời gian tới, phải xây dựng các cơ quan báo chí mạnh, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng thông tin báo chí, thông tin trên mạng Internet. Báo chí cần đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, trung thành với lợi ích của nhân dân, đất nước. Đồng thời giữ vững định hướng chính trị, chủ động, kịp thời, sáng tạo trong xử lý thông tin, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội, phản biện trên tinh thần khoa học, xây dựng, chủ động đấu tranh, mở rộng giao lưu quốc tế.

Phạm Tiệp

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.