Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo 308/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Bộ Công Thương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương về việc hoàn thiện Quy hoạch điện VIII để chuẩn bị cho các hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo, ý kiến thảo luận của đại biểu tham gia buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao Bộ Công Thương đã nỗ lực, cố gắng hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại các văn bản số 133/TB-VPCP ngày 29 tháng 5 năm 2021, số 91/TB-VPCP ngày 03 tháng 5 năm 2021 và số 189/TB-VPCP ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Hội đồng thẩm định Quy hoach điện VIII cũng đã họp và cho ý kiến đối với Quy hoạch điện VIII; trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 6277/TTr-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2021.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, Quy hoạch điện VIII là một trong các quy hoạch có độ phức tạp cao và được nhiều cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, cũng như các địa phương đặc biệt quan tâm; thời gian qua còn có nhiều ý kiến tiếp tục góp ý thêm nhằm tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu phát huy lợi thế vùng, miền, xu hướng công nghệ mới và yêu cầu bảo vệ môi trường để phát triển bền vững ngành điện, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia theo đúng định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII, đồng thời khẩn trương chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học và các địa phương về Quy hoạch điện VIII.

Cụ thể, về nội dung Quy hoạch điện VIII, tiếp tục rà soát quy hoạch phát triển nguồn điện theo hướng bảo đảm cao nhất cân bằng cung cầu nội vùng (Bắc, Trung, Nam), kết hợp sử dụng hợp lý, kinh tế lưới điện truyền tải liên kết hiện có và đang đầu tư xây dựng, bảo đảm hiệu quả chung cao nhất; đánh giá kỹ thêm về mức độ dự phòng nguồn điện tối ưu và hợp lý của hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện từng miền, có tính đến phương án điều hành bảo đảm cung ứng điện khi tỷ lệ thực hiện nguồn điện không đạt 100% so với quy hoạch và phương án cân đối dự phòng công suất nguồn điện không tính đến nguồn điện mặt trời.

Rà soát kỹ về quy hoạch một số nguồn điện có tính khả thi không cao hiện chưa giao chủ đầu tư hoặc đã có chủ đầu tư nhưng có đề nghị không tiếp tục triển khai, nhất là các dự án nhiệt điện than; đề xuất các phương án xử lý phù hợp trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu thông điệp của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc (COP26). Đồng thời, bổ sung làm rõ về các tiêu chí xác định các dự án trọng điểm, ưu tiên trong Quy hoạch điện VIII.

Về chuẩn bị tổ chức các hội nghị, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức trong và ngoài nước, các địa phương về dự thảo Quy hoạch điện VIII để lắng nghe nhiều chiều về quy hoạch nguồn và lưới điện, sử dụng điện, vấn đề giá điện…; đề xuất thành phần, chuẩn bị nội dung và chương trình các hội nghị để trao đổi công khai, minh bạch và dân chủ.

Đỗ Nga

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.