Khẩn trương đưa chính sách vào cuộc sống

Sau một thời gian đăng tải, lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên website của Ủy ban Dân tộc (UBDT) (cema.gov.vn), mới đây, UBDT tiếp tục tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý cho Dự thảo này.
Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo UBDT, lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT. Tại các điểm cầu ở địa phương, có sự tham dự của hơn 500 đại biểu đại diện Lãnh đạo UBND, Mặt trận tổ quốc các tỉnh/thành phố; các sở, ngành và Lãnh đạo Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh/thành phố vùng DTTS.
Khẩn trương đưa chính sách vào cuộc sống
Điểm cầu Hà Nội của Hội thảo được thực hiện tại trụ sở UBDT

Khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết: Thời gian qua với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, nghiêm túc, UBDT đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. Ngày 14/10/2021 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021- 2025, với 10 dự án thành phần.

Nhằm khẩn trương đưa chính sách vào cuộc sống, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ban, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG đã đề ra, trong đó UBDT được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì Chương trình, đồng thời, trực tiếp hướng dẫn, tổ chức thực hiện một số dự án, tiểu dự án thành phần.

Xác định việc xây dựng các Thông tư hướng dẫn là nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai và hiệu quả thực hiện của Chương trình, thời gian qua các vụ, đơn vị chức năng của UBDT đã rất khẩn trương, tích cực tham mưu xây dựng dự thảo các Thông tư. Trong đó có dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các Dự án 1, Dự án 2, Dự án 4, Dự án 9, Tiểu dự án 4 của Dự án 5 và Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 của Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025.

Khẩn trương đưa chính sách vào cuộc sống
Hỗ trợ đất sản xuất - một nội dung quan trọng của Chương trình MTQG

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao sự đầu tư, nghiên cứu và đề xuất nội dung của dự thảo Thông tư, đồng thời chỉ ra những nội dung cần chỉnh sửa; những vấn đề chưa rõ, chưa cụ thể, chưa được đề cập, chưa thống nhất, cần thiết được làm rõ và bổ sung thêm. Một số ý kiến đề nghị Ban Soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung thêm quy trình tổ chức thực hiện; rà soát, thay đổi một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương như: vấn đề hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; bảo tồn văn hóa, lễ hội truyền thống; đào tạo nghề cho người lao động DTTS; nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai thực hiện; các hướng dẫn cần ngắn gọn, chi tiết, tạo thuận lợi trong triển khai các dự án…

Lắng nghe, ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh yêu cầu Ban Soạn thảo tổng hợp, phân tích các ý kiến thảo luận, đề xuất để bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện các dự thảo Thông tư hướng dẫn trước khi ban hành trên tinh thần dễ làm, dễ triển khai, đánh giá và phân cấp tối đa cho địa phương. Về phía các địa phương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị các địa phương tiếp tục tham gia ý kiến bằng văn bản, hoặc trao đổi thông qua điện thoại, thư điện tử, nhằm đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa để hoàn thiện dự thảo Thông tư, từ đó có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các Chương trình phối hợp của Trung ương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Ban Dân tộc các địa phương đặc biệt quan tâm tới công tác phối hợp với các cơ quan Mặt trận tổ quốc, các sở, ban, ngành và đoàn thể tại địa phương để cùng triển khai những nhiệm vụ chung, đặc biệt là Chương trình MTQG; Lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố quan tâm, báo cáo thường trực Tỉnh ủy để kiện toàn, chuẩn bị sẵn sàng bộ máy để triển khai thực hiện Chương trình.

Tú Phương

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.