Bắc Giang: Đến năm 2025, có tối thiểu 800 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện các nội dung phát triển doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp số dưới nhiều hình thức, từng bước ứng dụng, nghiên cứu, làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới cốt lõi là công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật...) tạo ra các sản phẩm “Make in Viet Nam”; góp phần cho nền kinh tế tỉnh Bắc Giang bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Bắc Giang đề ra mục tiêu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 800 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có tối thiểu 1500 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số để phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, ứng dụng thành tựu công nghệ số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có tối thiểu  800 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số

Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch trên chính là sự cụ thể hóa Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh uỷ Bắc Giang về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Vân Hồng

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.