PC Hải Phòng cần tiếp tục đầu tư đáp ứng nhu cầu điện tăng cao

Đây là đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân tại buổi làm việc với công ty TNHH MTV Hải Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) ngày 23/10 về hoạt động sản xuất kinh doanh của PC Hải Phòng 3 quý đầu năm 2021 và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham gia buổi làm việc có ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), lãnh đạo các ban chuyên môn của EVN.

PC Hải Phòng cần tiếp tục đầu tư đáp ứng nhu cầu điện tăng cao
Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân - chủ trì buổi làm việc với PC Hải Phòng

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Hưởng - Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Hải Phòng báo cáo: "Nguồn điện cho thành phố Hải Phòng qua các TBA 220kV Đồng Hòa, Đình Vũ, Vật Cách, Tràng Bạch và các nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Uông Bí. Ngoài ra còn được cấp hỗ trợ từ các mạch vòng 110kV liên kết với khu vực Quảng Ninh, Thái Bình. Nguồn điện áp 110kV tương đối linh hoạt, hệ số dự phòng khá cao. Hầu hết các đường dây 110kV khu vực Hải Phòng đều là mạch kép, liên lạc 110kV giữa các TBA 220kV.

Tính đến hết quý III, sản lượng điện thương phẩm PC Hải Phòng đạt 5,6 tỷ kWh, tăng 16,07% so cùng kỳ năm 2020. Công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 117 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 4,57 ngày/trạm, giảm 0,43 ngày so với kế hoạch. Khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng, tổ chức trung gian là 293.381 hóa đơn, đạt tỷ lệ 58,05 % số hóa đơn đã thu. Ước năm 2021, công ty hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt ( ≥ 79,98%).

Tổn thất điện năng đang thực hiện 3,3%, tăng 0,16% so cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện năm 2021 đạt kế hoạch giao (2,95%). Độ tin cậy cung cấp điện đạt kế hoạch. Đặc biệt, công ty đã hoàn thành đưa 16 trạm 110kV thành trạm không người trực, 8 trạm 110kV còn lại đang thực hiện đầu tư cải tạo không người trực, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

PC Hải Phòng cần tiếp tục đầu tư đáp ứng nhu cầu điện tăng cao
Ông Nguyễn Hữu Hưởng - Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Hải Phòng báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021 tại buổi làm việc với ông Nguyễn Đức Thiện - TVHĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sáng ngày 23/10/2021

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể CBCNV PC Hải Phòng đã đạt được trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng trong thời gian qua.

PC Hải Phòng là đơn vị tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Thành phố Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện ở mức cao, cụ thể trong 3 quý đầu năm đã tăng hơn 16% so với năm 2020, gấp 4 lần mức bình quân cả nước. Cả giai đoạn 2016-2019, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 13%, gấp rưỡi so với cả nước. Dự báo thời gian tới, tốc độ tăng trưởng điện của thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng, Tổng Giám đốc lưu ý PC Hải Phòng cần xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng phù hợp nhu cầu điện tăng cao. Bên cạnh đó, rà soát bố trí kế hoạch, cân đối và sử dụng các nguồn vốn hợp lý để thực hiện đầu tư lưới điện. Lựa chọn danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên, tập trung vốn cho các dự án đầu tư cải tạo lưới điện năm 2022. Đẩy nhanh công tác giải ngân, đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch được giao.

Đề nghị PC Hải Phòng bố trí sắp xếp lực lượng lao động và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đảm bảo đúng số lượng, đúng người, đúng nơi, đúng việc. Chỉ đạo các đơn vị sử dụng lực lượng lao động gián tiếp khoa học, hợp lý theo đúng quy định của EVNNPC. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động và giảm hơn nữa tổn thất điện năng.

PV

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.