Trao quyền kinh tế cho phụ nữ: Thương mại là một động lực

Kể từ khi thành lập WTO cho đến nay và trong các khuôn khổ hợp tác diễn đàn khu vực và đa phương như APEC, ASEM, ASEAN, các nước đã nỗ lực đặt thương mại vào trung tâm của các chiến lược phát triển và viện trợ. Kết quả là, thương mại đã giúp đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo. Tuy nhiên, các khuôn khổ hợp tác và thể chế đa phương đều nhận thấy rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để cho phép thương mại trở thành động lực tạo ra của cải và xóa đói giảm nghèo cho phụ nữ.

Thương mại rõ ràng đã tạo cơ hội cho phụ nữ có việc làm và phát triển kinh tế. Báo cáo Thương mại Thế giới cho thấy thương mại đã hỗ trợ cơ hội việc làm cho phụ nữ ở nhiều quốc gia.

Việc mở rộng thương mại và tăng cường chuyên môn hóa trong lĩnh vực như dệt may đã mở ra cơ hội việc làm cho phụ nữ ... Do hạn chế về thời gian và di chuyển lớn hơn đối với phụ nữ, đặc biệt là những người có con, sự phát triển công nghệ như thương mại điện tử có thể có một vai trò quan trọng tác động đến công việc đối với phụ nữ. Bởi vì thương mại tạo ra cơ hội việc làm cho những người lao động có tay nghề cao, nó làm tăng động cơ đi học. Điều này đặc biệt có lợi cho phụ nữ có truyền thống được giáo dục ít hơn nam giới, như trường hợp đặc biệt hiện nay ở nhiều nước đang phát triển. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy phụ nữ phải đối mặt với những ràng buộc cao hơn nam giới khi tiếp cận thị trường nước ngoài.

Trao quyền kinh tế cho phụ nữ: Thương mại là một động lực

Các lĩnh vực liên quan đến thương mại là nguồn việc làm lớn cho phụ nữ, với các công ty xuất khẩu ở các nước đang phát triển sử dụng nhiều phụ nữ hơn so với các công ty không xuất khẩu. Phụ nữ đóng vai trò tích cực trong dịch vụ, nông nghiệp và sản xuất với tư cách là thương nhân, nhà sản xuất và doanh nhân xuyên biên giới. Trên toàn cầu, theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), khoảng 62% phụ nữ có việc làm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, 25% trong nông nghiệp và 13% trong công nghiệp.

Thương mại điện tử được thực hiện thông qua các nền tảng trực tuyến có thể là một cách dễ dàng và không tốn kém để phụ nữ giao dịch trên toàn cầu, thâm nhập thị trường nước ngoài mới, mở rộng kinh doanh và khai thác tinh thần kinh doanh của họ. Các tổ chức quốc tế hiện nay quan tâm đến việc thu thập dữ liệu tốt hơn để theo dõi tác động của thương mại đối với phụ nữ, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch. Việc thu thập dữ liệu như vậy có thể giúp hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa thương mại và giới và sẽ giúp các chính phủ nhận ra những lợi ích kinh tế cụ thể từ việc trao quyền cho phụ nữ và điều chỉnh chính sách phù hợp.
Việt Dũng

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.