Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc

Tăng cường giám sát, giải quyết các vấn đề cấp bách nhất

Với sự đồng thuận, thống nhất cao, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQ) và Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm 8 nhóm nội dung công việc, trong đó xác định cụ thể, rõ việc, rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi bên.
Ngày 16/6/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ và UBDT đã ký Chương trình phối hợp số 22, tiếp đó, hướng dẫn triển khai thực hiện đến MTTQ và Ban Dân tộc các tỉnh vùng có đồng bào DTTS sinh sống. Các nội dung phối hợp tập trung vào tuyên truyền, vận động; xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; đào tạo, gặp mặt, thăm hỏi, động viên đồng bào và đối ngoại nhân dân…
Tăng cường giám sát, giải quyết các vấn đề cấp bách nhất
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (đứng giữa) chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu

Sau 5 năm triển khai thực hiện, các nội dung của chương trình đã được hai cơ quan ở các địa phương triển khai thực hiện một cách tích cực và có hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, với Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi.

Đặc biệt, giai đoạn 2017 - 2021, UBDT đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ban, bộ, ngành Trung ương cùng các địa phương tham mưu cho Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, kết luận mang tính lịch sử quan trọng về công tác dân tộc như: Kết luận 65 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 88, Nghị quyết 120 của Quốc hội… Trong đó, Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG)phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được xem là chủ trương mang tính lịch sử, đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước nhằm tạo động lực, bước đột phá trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, những kết quả đã đạt được là rất đáng trân trọng, nhưng đưa được những chính sách đó vào thực tế cuộc sống để đồng bào được cậy nhờ là một việc làm không đơn giản, cần đến sự nỗ lực cao nhất của MTTQ và UBDT - hai cơ quan có nhiệm vụ quan trọng, gắn bó mật thiết với đồng bào.

Theo đó, để Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 đạt được các mục tiêu, hiệu quả đề ra, ông Lê Tiến Châu - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, hai đơn vị cùng phấn đấu phát huy những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giai đoạn trước, đồng thời phải tập trung vào một số nhiệm vụ như: Bảo đảm thực hiện đúng, đủ mục đích, yêu cầu của chương trình đề ra, tập trung ưu tiên các nội dung phối hợp trọng tâm, trọng điểm, địa bàn đặc biệt khó khăn để giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất. Tăng cường kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 bởi đây là chương trình được đồng bào tin tưởng và kỳ vọng rất nhiều. Cụ thể, giám sát trong phạm vi cả nước từ 1 - 2 dự án trong chương trình. Năm 2023 giám sát tổng thể chương trình để làm căn cứ đề xuất cho giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, để kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hai bên cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị định kỳ 5 năm tuyên dương các cá nhân ưu tú; từ đó nhân rộng những mô hình tiêu biểu trong đồng bào các DTTS.

Nhất trí cao với các nội dung phối hợp mà hai bên đã xây dựng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh đến quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình MTQG; trong đó xác định rõ mục tiêu tuyên truyền, vận động đồng bào là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Hy vọng, với sự kế thừa, tiếp nối và phối hợp bền chặt, vững chắc, hiệu quả mà lãnh đạo MTTQ Việt Nam và UBDT đã cam kết, Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 sẽ mở ra một hành trình phát triển mới, tạo nên những đổi thay tích cực cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Hoàng Mai

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.