Cơ sở xác định hạn mức bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam

17:16 | 13/10/2021
Việc xây dựng cơ sở xác định hạn mức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là rất cần thiết để thể hiện tính minh bạch và ổn định của chính sách; đồng thời góp phần củng cố lòng tin của người gửi tiền vào hoạt động tiền tệ - ngân hàng trong bối cảnh bình thường, cũng như khi xảy ra sự cố. BHTG Việt Nam xin chia sẻ những thông tin về hạn mức BHTG tại Việt Nam.

Câu hỏi: Xin hỏi, hạn mức trả tiền bảo hiểm tại Việt Nam được xác định dựa trên những yếu tố nào?

Cơ sở xác định hạn mức bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam

Trả lời:

Theo hướng dẫn của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI), hạn mức trả tiền bảo hiểm nên có giới hạn, đáng tin cậy và bảo hiểm cho phần lớn người gửi tiền nhưng phải đảm bảo có một tỷ lệ đáng kể giá trị tiền gửi không được bảo hiểm để góp phần duy trì kỷ luật thị trường và hạn chế rủi ro đạo đức.

Cụ thể, hạn mức trả tiền bảo hiểm tại Việt Nam được xác định dựa trên những yếu tố sau:

a. Hạn mức trả tiền bảo hiểm là có giới hạn và bảo hiểm cho số đông người gửi tiền, đặc biệt là người gửi tiền nhỏ lẻ, nhưng phải đảm bảo có một tỷ lệ đáng kể giá trị tiền gửi tuân theo kỷ luật thị trường.

b. Phù hợp tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

c. Hạn mức trả tiền bảo hiểm cũng phải đạt yêu cầu về mức độ đáng tin cậy, phù hợp với năng lực tài chính của tổ chức BHTGVN.

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.