Công nghiệp hỗ trợ tại Kon Tum: Hưởng nhiều ưu đãi

14:00 | 13/10/2021
Tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ hình thành các cơ sở công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đáp ứng khoảng 10% nhu cầu sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Nhiều chính sách hỗ trợ từ Trung ương

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã có những tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao vai trò, vị thế của ngành CNHT theo tinh thần của Nghị quyết số 23-NQ/TW và Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT. Cùng với đó, Chính phủ và Bộ Công Thương đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi để thúc đẩy CNHT phát triển. Điển hình là thuế thu nhập doanh nghiệp với mức ưu đãi cao như thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Công nghiệp hỗ trợ tại Kon Tum: Hưởng nhiều ưu đãi

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Kon Tum sẽ được thụ hưởng nhiều ưu đãi

Đặc biệt, tại Nghị định số 57/2021/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm CNHT mới được ban hành đã có nhiều điểm mới và thuận lợi hơn so với quy định cũ. Đối tượng được hưởng lợi từ Nghị định là các doanh nghiệp có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm CNHT trước năm 2015 và đã được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm CNHT. Doanh nghiệp thuộc các trường hợp này sẽ được áp dụng mức ưu đãi thuế cao nhất, đối với thu nhập phát sinh từ dự án sản xuất sản phẩm CNHT cho thời gian còn lại, kể từ kỳ tính thuế được cấp giấy xác nhận ưu đãi CNHT.

Và ưu đãi riêng

Xác định CNHT là một trong những lĩnh vực được ưu tiên phát triển, trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và định hướng phát triển của ngành công nghiệp, tỉnh Kon Tum đã sớm ban hành và triển khai các kế hoạch phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật, tại Kế hoạch 3400/KH-UBND ngày 4/12/2020 thực hiện Chương trình phát triển CNHT tỉnh Kon Tum giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025, trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Kon Tum sẽ dành nguồn lực lớn để hỗ trợ doanh nghiệp CNHT như kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh với nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong nước và một số tỉnh Nam Lào. Xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực CNHT trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT… Đồng thời, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; xây dựng và vận hành trang thông tin về CNHT.

Cùng với đó, mới đây, Sở Công Thương tỉnh cũng đã có Kế hoạch 41/KH-SCT ngày 29/6/2021 triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, Sở Công Thương sẽ hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí cho các doanh nghiệp thực hiện một hoặc nhiều hoạt động như: Nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường; hỗ trợ chi phí về tư vấn thúc đẩy liên kết, tư vấn về xây dựng các dự án liên kết kinh doanh, về nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh; hỗ trợ quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu chuỗi giá trị và cụm liên kết ngành, chi phí tư vấn đề doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, thử nghiệm, kiểm định...

Bộ Công Thương đang xúc tiến triển khai thành lập các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp tại 3 vùng, miền để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và CNHT đổi mới sáng tạo phát triển.

Vũ Lê

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.