Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm: Điểm sáng xuất nhập khẩu

14:28 | 30/09/2021
Kinh tế Việt Nam trong quý 3 đã bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Tính chung trong tháng đầu năm, Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng dương nhờ những nỗ lực phát triển kinh tế từ đầu năm. Tuy nhiên, các nền kinh tế thành phần đều ghi nhận các kết quả âm.
Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm: Điểm sáng xuất nhập khẩu

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.