Ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025

21:31 | 17/09/2021
Phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động và kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) giai đoạn 2021-2025 diễn ra vào chiều ngày 17/9, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, đất nước đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn, nhưng cũng đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn. Từ đó, mong muốn người lao động toàn ngành phải nỗ lực, quyết tâm hành động để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Đóng vai trò tham mưu quan trọng

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều Nghị quyết quan trọng của Đảng, Quốc hội đã được ban hành, triển khai thực hiện mà Bộ KH&ĐT nói riêng, ngành KH&ĐT nói chung đóng vai trò tham mưu quan trọng. Đó là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; các Kế hoạch 5 năm 2021-2025 về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn...

Ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị

Để cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, thời gian qua ngành KH&ĐT đã bám sát, kịp thời xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết định hướng lộ trình triển khai và điều hành quan trọng như: Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, các Nghị quyết chuyên đề về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19,...

Hiện toàn ngành KH&ĐT đang tổ chức xây dựng, thẩm định nhiều quy hoạch cấp quốc gia, các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia... Đây chính là cơ sở quan trọng để nước ta thực hiện các mục tiêu 5 năm 2021-2025; đồng thời xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, Đề án cơ cấu lại nền kinh tế, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh…để đất nước sớm vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững ngay trong những năm đầu kế hoạch 5 năm.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025
Các đại biểu tham dự hội nghị

Nhiệm vụ càng lớn, trách nhiệm càng cao

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày càng lớn, trách nhiệm ngày càng cao. Khi đất nước đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn, nhưng cũng đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, đặc biệt trước bối cảnh phát triển mới của thời kỳ “hậu Covid-19”. Cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu đang rộng mở, nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh của nền kinh tế thuận lợi hơn, đặc biệt khi kinh tế không tiếp xúc, thương mại điện tử của Việt Nam đã tạo được những bước phát triển nhanh trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Vì thế, người lao động ngành KH&ĐT phải nhận định tình hình, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, khát vọng, biết đồng cảm, chia sẻ và cống hiến, hướng tới vì hạnh phúc của nhân dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ trưởng ngành KH&ĐT cũng kêu gọi toàn ngành KH&ĐT huy động sức mạnh, trí tuệ tập thể; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, đoàn kết đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hành động hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra. Xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước, lòng mong mỏi của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Chủ đề phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 của toàn ngành KH&ĐT là: Đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Nguyễn Hòa

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.