PC Hải Phòng: Đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

17:10 | 16/09/2021
Chiều ngày 14/9/2021 vừa qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) tổ chức hội nghị với 13 đơn vị là các tổ chức Ngân hàng, Tổ chức trung gian cung ứng dịch vụ thanh toán để đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.
PC Hải Phòng: Đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Toàn cảnh Hội nghị PC Hải Phòng với 13 đơn vị Ngân hàng, Tổ chức trung gian cung ứng dịch vụ

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Hữu Hưởng - Chủ tịch Kiêm Giám đốc Công ty trân trọng cảm ơn các đơn vị trong thời gian qua đã hợp tác ủng hộ, PC Hải Phòng triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, với những kết quả đạt được rất tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện, nâng cao chất lượng chăm sóc dịch vụ khách hàng, đồng thời thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021 tại thành phố Hải Phòng.

Đến hết tháng 8/2021 Công ty đang thực hiện hợp đồng mua bán điện với 515.444 khách hàng, trong đó 481.867 khách hàng sinh hoạt và 33.577 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt. Kết quả thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đến hết tháng 8/2021 là: 291.132/505.301 hóa đơn, đạt tỷ lệ 57,62 % số hóa đơn đã thu trong tháng, thấp hơn 18,86% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao.

Đánh giá về kết quả thực hiện khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt còn thấp nhiều so với mục tiêu ông Nguyễn Hữu Hưởng nhấn mạnh, chỉ tiêu kế hoạch được giao, còn xấp xỉ 214.150 khách hàng, chiếm tỉ lệ 42,38% khách hàng đang thanh toán tiển điện bẳng tiền mặt. Trong đó tỉ lệ thực hiện các quận trung tâm ở mức cao từ 80%-90%, tuy nhiên tại các khu vực Quận, Huyện ngoại thành tỉ lệ rất thấp. Kết quả thực hiện chưa bền vững, hiệu quả chưa cao, nhiều khách hàng thường xuyên không duy trì đủ số dư tài khoản, số lượng khách hàng đăng ký thanh toán hình thức trích nợ tự động còn thấp(hiện có 50.000 khách hàng thanh toán trích nợ tự động, chiếm 17,18% số giao dịch).

Nguyên nhân do một số khó khăn: Cơ sở hạ tầng, phòng giao dịch của các Ngân hàng chủ yếu tập trung ở một số quận nội thành và các khu đông dân cư, còn hạn chế ở khu vực ngoại thành.

PC Hải Phòng: Đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Ông Nguyễn Hữu Hưởng - Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Sự phối hợp giữa các Ngân hàng và Điện lực mặc dù có nhiều tích cực, nhưng kết quả việc tuyên truyền, vận động khách hàng mở tài khoản, đăng ký các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt còn hạn chế. Thói quen, tâm lý sử dụng tiền mặt của nhiều người dân còn phổ biến. Khách hàng là người lớn tuổi không quen sử dụng các thiết bị công nghệ.

Để thực hiện mục tiêu trên, trong thời gian tới PC Hải Phòng đề nghị các Ngân hàng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tích cực PC Hải Phòng thực hiện các giải pháp nâng cao tỉ lệ khách hàng sử dụng các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Nghiên cứu triển khai dịch vụ khách hàng sử dụng điện vay thấu chi thanh toán tiền điện và các khoản chi tiêu dùng khác, theo hợp đồng thỏa thuận 3 bên: Ngân hàng, khách hàng và Công ty Điện lực. Tăng cường phối hợp cùng các Điện lực tổ chức làm việc trực tiếp vận động, hướng dẫn các khách hàng và cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó đẩy mạnh hình thức thanh toán trích nợ tự động theo Kế hoạch tại văn bản số 14/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021 tại thành phố Hải Phòng. Phấn đấu hoàn thành, đạt chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao.

Hoàng Hữu Trường

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.